Miroslav Marvan z Třebenic přivedl kriminalisty k „úvěrovému“ zátahu v roce 2008 a zapříčinil, že si nakonec před soudem vyslechlo rozsudek 20 spolupachatelů.

Čtení obžaloby trvalo v roce 2009 hodinu a tři čtvrtě kvůli úvěrovým podvodům za více než 20 milionů korun. Podobné to bylo se čtením rozsudku.

Šlo o úvěry. Byly odhaleny jako fingované a úvěrové podvody skončily jen ve stádiu pokusu. Docházelo k tomu podle obžaloby převážně v roce 2006.

Hlavní postavou procesu je obviněný Miroslav Marvan z Třebenic. Pro dvě banky jako externí spolupracovník zprostředkovával úvěry žadatelům v litoměřickém okresu. Lidem sjednával úvěry i v případě, kdy by legálně nesplňovali podmínky pro jejich poskytnutí. Aby mohli někteří zájemci úvěry dostat, museli uvádět falešné údaje o svém zaměstnání a platu, který pobírali. Marvan z toho profitoval, protože mu zájemci za zprostředkování dávali údajně desítky tisíc korun. Zatímco někteří z obviněných měli problém jenom s jedním podvodným úvěrem, Marvan byl státním zástupcem obviněn celkem z šestnácti skutků.

Podmínečné tresty

Další obžalovaní z podvodného jednání odešli od soudu s těmito tresty:

Slavomír Brožek dostal 15 měsíců vězení, ale s podmínečným odkladem na 3 roky.

Luboš Bureš dostal 3 roky vězení s odkladem na 5 let, za současného vyslovení dohledu nad obžalovaným.

Ervín Červenka byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 18 měsíců, ale s odkladem na 3,5 roku.

Vladimír Duchoslav dostal souhrnný trest odnětí svobody v trvání 18 měsíců podmíněně odložený na 2,5 roku. Přitom byl zrušen trest z trestního příkazu Okresního soudu v Litoměřicích z roku 2009, jímž mu byl uložen za trestný čin zanedbání povinné výživy trest odnětí svobody v trvání 5 měsíců s podmíněným odkladem na 2 roky.

Lukáš Fengl dostal 3 roky vězení s odkladem na 5 let a k tomu dostal dohled. Kromě toho byl zrušen rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích z března 2009 za trestné činy podvodu. David Chodura dostal 15 měsíců vězení na zkušební dobu v trvání 3 roků. Lukáš Fengl je v procesu v hierarchii obviněných na druhém místě. Pomáhal Marvanovi. Domlouval mu setkání se zájemci o úvěr.

Petra Chramostová byla odsouzena k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 15 měsíců s odkladem v trvání 3 roků.

Pavel Kaňkovský dostal 2 roky se zkušební dobou v trvání 4 roků.

Jan Klíma dostal 2 roky a 8 měsíců za mřížemi s podmínkou na 4,5 roku a nad obžalovaným se vyslovuje dohled.

Pavel Kohout byl odsouzen na 15 měsíců vězení s odkladem na 2,5 roku.

Jiří Kosař byl odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 18 měsíců s podmínkou na 3 roky. Byl přitom zrušen rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích z roku 2009 za trestný čin úvěrového podvodu, kdy tehdy dostal 8 měsíců šatlavy s podmíněným odkladem v délce 18 měsíců.

Jan Lendel dostal 15 měsíců na 3 roky podmínky. Současně byla zrušena podmínka z trestního příkazu Okresního soudu v Litoměřicích z roku 2009 kvůli zanedbání povinné výživy, kdy dostal 6 měsíců vězení s podmíněným odkladem jeho výkonu na zkušební dobu v délce 2 roků.

Eva Machová dostala 2 roky vězení s odkladem na zkušební dobu v trvání 4 roků.

Jan Mach přišel k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 roků a 10 měsíců, jehož výkon se podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání 4 roků a 6 měsíců a současně se nad obžalovaným vyslovuje dohled. Plus zrušení trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Mělníku z roku 2010 za zpronevěru. Tehdy dostal 6 měsíců s podmínkou v délce 18 měsíců.

Jiří Maxa dostal 3 roky s podmínkou na pět let.

Lenka Havránková (Riedlová) byla odsouzena k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 18 měsíců s odkladem na zkušební dobu v trvání 3 roků.

Úhrada škody

Většina z nich je povinna uhradit škodu ve prospěch poškozené České spořitelny. Rozsudek řadě obžalovaných ukládá, aby ve zkušební době podmíněného trestu podle svých sil nahradila škodu, kterou způsobila.

Kromě toho například Klíma má uložený peněžitý trest ve výměře 100 000 Kč a pro případ, že nebude ve stanovené lhůtě vykonán, se stanoví náhradní trest odnětí svobody v trvání 4 měsíců. Dále má Mach uložen peněžitý trest, který činí 300 denních sazeb ve výši 2 000 Kč, tedy 600 000 Kč. Pro případ, že peněžitý trest nebude ve stanovené lhůtě vykonán stanoví se náhradní trest odnětí svobody v trvání 1 roku.

Machovi byl také uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních společnostech a družstev a v zákazu zprostředkování půjček, úvěrů a jiných finančních produktů na dobu 6 roků.

Osvobozeni

Naproti tomu byli tři obžalovaní zproštěni obžaloby: Miroslav Bajza, Jaroslav Barva, Kateřina Pazderová.

Předseda senátu Elischer uvedl, že žalované skutky u těchto osob nejsou trestným činem.