K tomu lze dodat, že řidiči obvykle argumentují, když později nesouhlasí s pokutou, kterou zaplatili, že jednali pod stresem a autoritou uniformy. Dále uvádějí, že nevěděli, že mohou blokovou pokutu odmítnout a trvat na projednání věci ve správním řízení.

Časté je i tvrzení, že policista „hrozil“ správním řízením, pokud blokovou pokutu odmítnou apod.

Malá informovanost

V oblasti dopravy a dopravních přestupků ombudsman - ochránce opakovaně řeší námitky proti uložené blokové pokutě s odvoláním na nesprávně posouzený skutkový stav.

Tento problém souvisí s nedostatečnou informovaností řidičů o tom, že v případě pochybností mohou s uložením blokové pokuty nesouhlasit a nechat věc projednat ve správním řízení.

Nedostatečná informovanost stojí i za problémem řidičů, kteří po uplynutí zákazu řízení si oddechnou a začnou řídit, aniž by věděli, že musí nejprve žádat o vrácení řidičského oprávnění.

Ombudsman k této problematice uvedl: „Bez ohledu na okolnosti, pokud řidič s uložením pokuty souhlasí, vzdává se tím nejen práva na odvolání, ale i na správní řízení, případně i na správní žalobu. Podpisem blokové pokuty totiž řidič stvrzuje, že souhlasí s tím, že skutkový stav byl policistou zjištěn řádně a správně, souhlasí se svým zaviněním i s výší ukládané pokuty.

I kdyby se řidiči podařilo vyvolat přezkumné řízení, zkoumala by se v něm pouze zákonnost postupu policisty, nikoli skutkový stav.

Ochránce zdůrazňuje, že postup policisty by se bral při stížnosti jako správně zjištěný, protože s ním řidič souhlasil.

Typický příklad

Nejčastěji se na ochránce obracejí řidiči, které policie zastavila - nebyli za jízdy připoutáni bezpečnostními pásy.

Řidiči namítali, že tuto povinnost nemají, protože jsou držiteli lékařského potvrzení o nemožnosti připoutat se ze zdravotních důvodů. Potvrzení však neměli u sebe, při kontrole ho proto nepředložili a svým podpisem na blokové pokutě naopak souhlasili, že se dopustili přestupku jízdy bez připoutání a jsou ochotni pokutu zaplatit.

Pokud by s blokovou pokutou nesouhlasili, ve správním řízení mohli lékařské potvrzení předložit. Jenže zaplacením pokuty o tuto možnost přišli.