Hlavní hvězdou justiční show je bezesporu osoba Petra Kušnierze, bývalého ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Ten byl výkonu funkce na základě usnesení Výboru regionální rady s účinností od 28.3.2011 do odvolání zbaven, právě kvůli tomu, že stane před soudem.

Muž, žijící v Mostu, je ale v současné době ubytován ve Vazební věznici Praha Ruzyně, protože je obviněn z přijetí úplatku a ze zneužití pravomoci úřední osoby.

K soudu přišel spolu se třemi spoluobviněnými za doprovodu vězeňské stráže. Tři spoluobvinění přijeli k soudu sami.

Ačkoliv byl očekáván velký zájem veřejnosti, nebyly nakonec ani vydány všechny vstupenky připravené pro zájemce o toto veřejné jednání.

Soudní jednání začalo v 8.55 hodin přednesením obžaloby.

Státní zástupce obvinil:
Petra Kušnierze (1966) z Mostu, t.č. ve Vazební věznici Praha Ruzyně
Václava Poláčka (1969) z Mostu, t.č. ve Vazební věznici Litoměřice
Romana Švece, (1969) z Mostu, t.č. ve Vazební věznici Teplice
Vladyslava Ivanovyče Hlebu, (1970), občana Ukrajiny,trvale bytem Most, t.č. ve Vazební věznici Praha Pankrác
Martina Mikeše, (1979), trvale bytem Toužim, Třeboň
Milenu Pucholtovou, (1943) z Chomutova
Lukáše Šístka (1980) z Chomutova.

Státní zástupce Vladimír Jan četl obžalobu, jejíž přepis přinášíme:

Podle státního zástupce Petr Kušnierz, Václav Poláček, Roman Švec a Vladyslav Ivanovyč Hleba ve vztahu k projektu „Rodinný hotel na ranči pod Třebouňským kopcem“ s rozsahu dotace až do výše 12.087.600 Kč, Kušnierz nejméně od května 2009 do 22.3.2011 nejprve jako ekonomický náměstek ministra zemědělství a člen hodnotící komise jmenovaný předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a později, od 11.12.2009 jako ředitel úřadu Regionální rady regionu Soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem, opakovaně žádal po obžalovaném Mikešovi, o úplatek až do výše 1.200.000 Kč.

Jednak osobně a potom nejméně prostřednictvím obviněných Václava Poláčka, Romana Švece a Vladislava Ivanovyče Hleby, v souvislosti s obstaráním výběru projektu Martina Mikeše v rámci schvalovacího řízení a následném čerpání dotací z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, kdy v květnu 2009 obviněného Martina Mikeše kontaktoval obviněný Václav Poláček. Pozval jej na jednání do Prahy na ministerstvo zemědělství s tehdejším ekonomickým náměstkem ministra zemědělství, obviněným Kušnierzem a současně členem hodnotící komise projektu obviněného Mikeše, jmenovaným předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, kde na něj Poláček, Hleba a Švec čekali. V budově ministerstva došlo ke schůzce mezi Mikešem, Hlebou a Kušnierzem.

Kušnierz řekl, že se projektem zabývá pouze z důvodu přátelství s Hlenku. Po ukončení jednání odešli obvinění Mikeš, Hleba, Poláček a Švec do restaurace poblíž ministerstva zemědělství. Tam po Mikešovi žádali Poláček, Švec a Hleny úplatek 250.000 korun na bankovní konto Evy Poláčkové, bývalé manželky obviněného Poláčka, se kterou žije ve společné domácnosti.

Hleba řekl Mikešovi, že jistě ví, jak to při dotacích chodí a že 10% z poskytnuté částky je normální taxa za zprostředkování dotací z fondů EU a bez jejího zaplacení by se mohlo stát, že dotace nezíská, že projekt bude shozen ze stolu, protože Kušnierz je člen komise Regionální rady Ústeckého kraje a je tedy nadřazen Karlovarskému kraji.

Potom do dvou dnů 29.5.2009 Mikeš složil úplatek 250.000 korun na účet.

Měli zabránit vyřazení podaného projektu. Ale v srpnu 2009 přijeli Poláček a Švec za Mikešem do jeho bydliště a sdělili mu, že byl projekt schválen, ale že do toho vložili vlastní peníze, ty dali obviněnému Kušnierzovi, a proto po něm požadují ještě 1.200.000,- Kč.

Poláček opakoval, že Kušnierz obdržel částku 250 tisíc od Mikeše a 350 tisíc od nich, ale kromě těchto peněz, které již zaplatili, chtějí dalších 100 tisíc „na kávu“. V době od srpna do září 2009 byl kontaktován Mikeš Poláčkem, aby přijel na jednání do Mostu, kde došlo ke schůzce v restauraci. Tam byli Mikeš, Poláček, Hleba, Švec a Kušnierz, který požadoval peníze, ale neřekl přesnou částku. Mikeše namítal, že peníze nemá.

Kušnierz na to řekl, že i když byl sesazen z funkce náměstka na Ministerstvu zemědělství ČR, má další funkci v Ústeckém kraji a je v jeho pravomoci i možnost zařídit nevyplacení peněz na jeho projekt a pokud Mikeš peníze nezaplatí, bude hledat sebemenší důvod, aby mohl jeho projekt
shodit.

Ještě v červnu 2010 přijeli do bydliště Mikeše obvinění Hleba s Poláčkem, Švecem a dalšími dvěma neznámými lidmi, zřejmě Ukrajinci. Hleba přitom žádal po Mikešovi dohodnutých 350 tisíc. Upozorňoval, že v dubnu 2010 došlo k dokončení první části rekonstrukce a bude následovat fyzická
kontrola projektu, jejíž výsledek podmiňuje proplacení peněz. Kontrole bude přítomen Kušnierz a pokud obviněný Mikeš peníze nezaplatí, dojde k pozastavení projektu.

Mikeš řekl, že první peníze bude mít až v případě proplacení dotací a může jim dát nejvýše 150 tisíc. Hleba mu podle obžaloby řekl, že to je poslední dohoda mezi nimi, a pokud ji nesplní, mohlo by se přinejmenším stát, že rekonstruovaný objekt začne hořet. Ale k naplnění výhrůžky nedošlo.

Měli zabránit vyřazení podaného projektu. Ale v srpnu 2009 přijeli Poláček a Švec za Mikešem do jeho bydliště a sdělili mu, že byl projekt schválen, ale že do toho vložili vlastní peníze, ty dali
obviněnému Kušnierzovi, a proto po něm požadují ještě 1.200.000,- Kč.
Poláček opakoval, že Kušnierz obdržel částku 250 tisíc od Mikeše a 350 tisíc od nich, ale kromě těchto peněz, které již zaplatili, chtějí dalších 100 tisíc „na kávu“.
V době od srpna do září 2009 byl kontaktován Mikeš Poláčkem, aby přijel na jednání do Mostu, kde došlo ke schůzce v restauraci. Tam byli Mikeš, Poláček, Hleba, Švec a Kušnierz, který požadoval peníze, ale neřekl přesnou částku. Mikeše namítal, že peníze nemá.
Kušnierz sna to řekl, že i když byl sesazen z funkce náměstka na Ministerstvu zemědělství ČR, má další funkci v Ústeckém kraje a je v jeho pravomoci i možnost zařídit nevyplacení peněz na jeho projekt a pokud Mikeš peníze nezaplatí, bude hledat sebemenší důvod, aby mohl jeho projekt
Shodit.

Ještě v červnu 2010 přijeli do bydliště Mikeše obvinění Hleba s Poláčkem, Švecem a dalšími dvěma Neznámými lidmi, zřejmě Ukrajinci. Hleba přitom žádal po Mikešovi dohodnutých 350 tisíc. Upozorňoval, že v dubnu 2010 došlo k dokončení první části rekonstrukce a bude následovat fyzická
kontrola projektu, jejíž výsledek podmiňuje proplacení peněz. Kontrole bude přítomen Kušnierz a pokud obviněný Mikeš peníze nezaplatí, dojde k pozastavení projektu.

Mikeš řekl, že první peníze bude mít až v případě proplacení dotací a může jim dát nejvýše 150 tisíc. Hleba mu podle obžaloby řekl, že to je poslední dohoda mezi nimi, a pokud ji nesplní, mohlo by se přinejmenším stát, že rekonstruovaný objekt začne hořet. Ale k naplnění výhrůžky nedošlo.
Potom 27.7.2010 při kontrole projektu za účasti Kušnierz řekl Mikešovi: „že si na peníze dlouho počká, projekt projde důkladně, položku po položce a nenechá na něm kámen na kameni.“

Počátkem října 2010 pozastavil plnění v práci projektu s úmyslem zastrašit Mikeše a zajistit si tak požadované plnění (úplatek). Pokud jde o Penzion Villa Mannesmann“ v rozsahu dotace až do výše 14.999.310 Kč obviněná Milena Pucholtová, jako osoba předkládající projekt, poskytla Kušnierzovi, prostřednictvím Poláčka, Švece a Hleby, peníze v celkové výši nejméně 625 tisíc korun. Úplatek byl v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Penzion Villa Mannesmann“.

Kušnierz ovlivnil zamítavé stanovisko Regionální rady regionu Soudržnosti Severozápad na přijetí jejího projektu tím, že z pozice ředitele úřadu poté, co byl projekt dne 30.9.2010 po kontrole formálních náležitostí vyřazen z dalšího hodnocení, v rozporu se závazným postupem a se záměrem zasahovat do procesu hodnocení projektu projektovými manažery, ačkoliv si byl vědom, že je nutno postupovat … V souladu s účinnou verzí operačního manuálu, konkrétně verzí 2.07.10…

Nakonec byla Pucholtová vyrozuměna Kušnierzem, prostřednictvím Poláčka a Švece, že zamítavé stanovisko bylo přehodnoceno auditem a její projekt postupuje do dalšího kola. Jednání s obviněnou se ale zkomplikovalo. Oznámení o nesplnění minimálního bodového ohodnocení projektu a vyřazení z dalšího procesu administrace a informace o vyřazení projektu Mileny Pucholtové se objevily v souhrnné hodnotící zprávě pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 24.11.2010, se obviněná Milena Pucholtová zmínila obviněným Romanu Švecovi a Václavu Poláčkovi, že bude
požadovat po obviněném Petru Kušnierzovi již zaplacenou částku v celkové výši 625.000 Kč z důvodu neúspěšného vyřízení podaného projektu. Kušnierz tak nedodržel právní a ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané…

To je jenom krátká ukázka z dlouhé obžaloby. Celkově obžaloba se týká u tohoto muže tří projektů - Rodinného hotelu pod Třebouňským kopcem, kde Kušnierzovi lidé slibovali asi 12 milionů korun, pak také projektu Penzion Villa Mannesman s nakonec nepřidělenou dotací 15 milionů a uvažované rekonstrukce fotbalového hřiště v Jirkově-Ervěnicích.

Kušnierz sám před soudem k obžalobě uvedl, že je nezaměstnaný. Je majitelem nemovitosti v obci Chýše asi za 350 tisíc korun a neví kolik peněz má na dvou účtech v ČR a na jednom účtu v SRN.

Podle Kušnierze je výpověď Mikeše velmi zmatečná, nikdy nechtěl úplatek, nepamatuje si Mikeš obsah konfrontace s Kušnierzem. Před dvěma svědky tehdy řekl, že Mikeš uvedl nepravdu, že od něj dostal Kušnierz úplatek. Prý nebyl seznámen s obsahem projektu. Jenom Poláček tvrdí, že on obdržel 1.200.000 korun. A dále bod po bodu vysvětloval proč se nedopustil žádného trestního jednání.

Například uvedl, že Poláček a Švec vylákali peníze od Mileny Pucholtové, o čemž nevěděl, jednali tak pro sebe.

Kušnierz zdůraznil, že „v pozici ředitele nemohl ovlivnit natož shodit nějaký projekt“, protože jako ředitel měl na starosti organizační záležitosti úřadu, ne konkrétní projekty.

Obviněný Lukáš Šístek měl nejméně od října 2010 do 22.3.2011 měl Kušnierzovi prostřednictvím obviněných Poláčka, Švece a Hleby, dosud přesně nezjištěné finanční částky v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt rekonstrukce fotbalového hřiště Jirkov 5 Ervěnice. Kušnierz k tomu uvedl, že neměl zapotřebí přijímat část k úplatku ve výši 10 000 korun. „Z pozice ředitele je ovlivňování nějakých žádostí kolem projektů nereálné,“ zdůraznil. Pouze nabídl Šístkovi, že se jenom podívá na zamítnutou žádost.

Šístek měl totiž poskytnout úplatek ve výši nejméně 10.000 Kč za to, aby si zajistil úspěch při plánovaném požádání o poskytnutí dotace. Deset tisíc si podle obžaloby rozdělili Kušnierz, Poláček, Švec a Hleby.

Tolik výpověď Petra Kušnierze, bývalého ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, který bral měsíčně zhruba 100 000 korun, a teď je v pozici nezaměstnaného, protože skončil na úřadu dohodou a je ve vazbě.

Když vypovídal Kušnierz, musely na žádost jednoho z advokátů odejít z jednací síně dva kriminalisté, kteří vyšetřovali případ, protože by mohli být případně předvoláni jako svědci.

K výslechu Kušnierze lze dodat, že Kušnierz, Poláček, Švec a Hleby jsou obviněni společně z toho, že každý z nich sám a prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe a pro jiného přijal a dal si slíbit úplatek. Kušnierz to popírá a „nechává v tom“ ostatní obviněné – pokud něco takového udělali.

Kušnierz je kromě toho obviněn, že toto spáchal jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě a jinému značný prospěch. Také jako úřední osoba, v úmyslu opatřit sobě a jinému neoprávněný prospěch vykonával svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu. Kušnierz to ale odmítá, protože mechanismy jsou takové, že ze své pozice nemohl projekty ovlivňovat.

Například Kusnierz uvedl, že podklady od Pucholtové dovezl na úřad jenom proto, aby nemusela jezdit až do Ústí… Nebo uvedl, že z hlediska uvažované rekonstrukce fotbalového hřiště v Jirkově-Ervěnicích mohl jenom poradit, že jsou možné i nějaké dotace z ministerstva školství.

Po patnáctiminutové přestávce předsedkyně senátu Kamila Elsnicová četla protokoly z policejních výslechů, na které Kušnierz většinou odpovídal, že nezná souvislosti. Uvedl například „nechápu proč si říkají tam o bůra“ nebo „to se nedá ani poslouchat“.

K odposlechům telefonních hovorů a zaznamenaným SMS zprávám uvedl také, na téma Pucholtové, že v Chomutově s ní hovořil o jejím projektu, „kdy si povzdechla si, že jí to už stálo šest set tisíc. Já ji na to uvedl, že to byste to musela mít ve zlatých deskách,“ uvedl Kušnierz.

Někteří advokáti protestovali, že soud se ptal na maily, jednalo účelové důkazy, protože o nich advokáti nevěděli. Jednalo se o maily Kušnierze zajištěné z jeho oficiálního úředního počítače. Podle státního zástupce Jana jsou maily součástí vyšetřovacích spisů, mohli se s nimi advokáti seznámit. Na dotaz soudu, zda byl již trestán, uvedl, že je netrestaný. Proč neuvedl jedno odsouzení? „To byla ukradená kalkulačka – to je promlčené,“ uvedl a více se k tomu nevracel.