Nákladní vlak měl 44 vagonů a vážil 2243 tun, dlouhý byl téměř půl kilometru. Jel po železniční trati z ústeckého Střekova na děčínské hlavní nádraží. Mezi železničními stanicemi Velké Březno Boletice nad Labem náhle uviděl strojvedoucí na poslední chvíli cosi opřeného o trolej trakčního vedení a za okamžik se ozvala rána. Byla neděle 12.34 hod.

„Trolej byla prověšená, opřel se o ni strom. Naštěstí byl to jenom méně vzrostlý strom, takže došlo jenom k menšímu prověšení. Být to větší strom, udeřil by přímo do kabiny strojvedoucího a mohl ho zranit. A roztříštěný strom mohl poškodit i okna vagonů pokud by v tom okamžiku projížděl v místech osobní vlak. A v tom případě mohlo dojít k ohrožení cestujících,“ uvedl Petr Zimandl z odboru šetření mimořádných událostí SŽDC v Ústí nad Labem.

Obecné ohrožení

Strom byl menší a vlak nákladní, takže vznikla škoda jenom na lokomotivě. Škoda je prozatím odhadnuta něco málo přes sto tisíc korun. Strom nespadl na trať vlivem větru, jak tomu bylo v průběhu víkendu na jiných místech.

Policisté na místě zjistili, že někdo si chtěl pokácet menší strom, aby měl čím topit, ale strom mu spadl na trať a opřel se o trolej. Zlodějský dřevorubec z místa „těžby dřeva“ utekl.

Z hlediska drážní dopravy došlo k obecnému ohrožení. „Nedošlo naštěstí ke dlouhodobému přerušení železniční dopravy, protože první ze dvou kolejí zůstala i nadále průjezdná. Na začátku vyšetřování byla uzavřená i první kolej od 12.34 do 13.40 hod., ale zhruba po hodině omezení skončilo a na druhé traťové koleji trvalo až do 15.05 hod.,“ uvedl Zimandl.

Problémů bude více

Pavel Halla, tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), k případu uvedl, že pro lokomotivu a strojvůdce mohl být pád poraženého stromu do trolejí osudný.

„Naštěstí k tomu nedošlo. Obáváme se, že podobných případů nelegální těžby dřeva v ochranném pásmu dráhy bude přibývat, aby lidé ušetřili peníze za palivo. Správně, podle zákona o dráhách, si musí každý, kdo chce do vzdálenosti 60 m od trati například porazit strom, v rámci ohlašovací povinnosti vyřídit povolení, ve kterém jsou stanoveny podmínky.

Rizikové kácení se provádí pod dozorem správce dopravní cesty nebo odborné firmy, abychom se vyhnuli podobným situacím, k jaké došlo mezi Velkým Březnem a Boleticemi,“ uvedl Halla.

Dodal, že SŽDC usiluje o zákonnou úpravu pravomocí podél tratí, mj. právo bezodkladně porazit strom na jakémkoliv pozemku, pokud je ohrožena bezpečnost železniční dopravy, především na elektrizovaných tratích. Toto bezodkladné právo mají například správci elektrické rozvodné sítě.