Pokud policie evidovala v loňském roce v Ústeckém kraji 30 287 trestných činů, což bylo o 849 více než v roce 2010, nárůst zaznamenala také u majetkových přestupků. Drobné poškození majetku a krádeže do škody ve výši 5000 korun policie v kraji zaznamenala v počtu 17 821 případů, což bylo o 1040 více než v roce 2010.

Znamená to, že drobné útoky na majetek občanů a firem představují spolu se všemi trestnými činy v Ústeckém kraji téměř padesát tisíc útoků.

Majetkové přestupky v posledních třech letech představují stále vzrůstající trend. Drobné útoky na majetek v roce 2009 představovaly 15 379 případů, v roce 2010 již 16 850 a v roce 2011 dosáhly 17 821 případů.

Léta 2007 a 2011

Na první pohled se může zdát, že vzhledem ke zhoršující se sociální situaci postupně narůstá počet drobných krádeží, ale pokud se podíváme do statistik před pěti lety, v roce 2007 s překvapením zjistíme, že v tomto roce v rámci Ústeckého kraje policie evidovala 17 423 přestupků, tedy jenom o čtyři sta případů méně než loni.

Srovnáme-li počet majetkových přestupků v roce 2007 a 2011, vidíme, že téměř ve všech okresech došlo k poklesu počtu přestupků.

Počet majetkových přestupků v kraji

Srovnání počtu majetkových přestupků okresů Ústeckého kraje

okres / 2010 / 2011 / rozdíl
Děčín / 2 380 / 2 613 / 233
Chomutov / 2 022 / 2 160 / 138
Litoměřice / 1 651 / 1 569 / -82
Louny / 1 505 / 1 592 / 87
Most / 2 311 / 2 246 / -65
Teplice / 3 450 / 3 847 / 397
Ústí nad Labem / 3 462 / 3 794 / 332
Celkem v kraji / 16 781 / 17 821 / 1 040

Zdroj: Policie ČR

Například v děčínském okresu evidovala policie před pěti lety 3558 případů, loni jenom 2613. Přitom loni vzrostla kriminalita ve Šluknovském výběžku v důsledku přistěhování většího počtu tzv. nepřizpůsobivých obyvatel do regionu.

K drobnému poklesu došlo také na Chomutovsku, Mostecku a Litoměřicku. Vzrůstá počet majetkových přestupků, ve srovnání se situací před pěti lety na Teplicku o čtyři sta případů (3452 v roce 2007 a 3847 v roce 2011).

K velkému nárůstu došlo v metropoli kraje v Ústí nad Labem a v ústeckém okresu. Pokud před pěti lety policie evidovala na Ústecku 2763 přestupků, loni evidovala policie již 3794 případů. V ústeckém okresu nárůst majetkových přestupků proti roku 2007 představuje více než 137 procent.

Loňská realita

Pokud po roce 2007 počet majetkových přestupků v Ústeckém kraji poněkud poklesl, představoval přesto v dalších letech celokrajsky vzrůstající tendenci.

Loni poklesl proti roku 2010 počet přestupků o několik desítek případů jenom v litoměřickém a mosteckém okresu. V lounském okresu narůstá počet majetkových přestupků jen mírně. Nárůst o více než 200 případů mezi roky 2010 a 2011 zaznamenalo Děčínsko (viz problémy ve Šluknovském výběžku), největší nárůst o 397 případů má policie v teplickém okresu.

Na Ústecku nárůst počtu přestupků dosáhl v kraji druhého místa (meziročně) zvýšením počtu o 332 případů. Prvenství ale Ústecku neuniklo: celkově je za rok 2011 počtem 3794 případů Ústecko na špici kraje v počtu evidovaných majetkových přestupků v kraji.

Nejsou čísla varování před sociálním zemětřesením? Podle ústeckého senátora Jaroslava Doubravy je to pravděpodobné.

„Lze z toho usuzovat, že na Teplicku a Ústecku se začínají ve větší míře projevovat sociální problémy navazující na kriminální chování. Od majetkového přestupku k trestnému činu je jenom krůček. Stačí způsobit škodu o pár desítek korun přesahující hranici 5000 korun a jde již o trestný čin. Z kriminologického hlediska má Teplicko a Ústecko stále stoupající negativní potenciál pokud bereme majetkové přestupky jako signálů narůstající sociálních problémů. Nelze přitom paušálně házet tyto drobné zlodějiny jenom na jednu skupinu obyvatel, kterým říkáme nepřizpůsobiví. Lidé přistižení při těchto činech jsou napříč společenským spektrem. Sjednocujícím hlediskem jsou v drtivé většině jejich ekonomicky nižší možnosti,“ uvedl senátor Doubrava.

Pohled psychologa

Majetkové přestupky a drobné rvačky poskytují signál o vývoji situace v regionu, souhlasí s Doubravou ústecký policejní psycholog Josef Kovářík. Z policejních statistik trestné činnosti a přestupků lze podle Kováříka sledovat omezování konfliktního jednání na Mostecku. Nejedná se jenom o rozsáhlejší prevenci v oblasti litvínovského Janova a celkově kolem problémových lokalit v regionu.

Na Mostecku také působí významně městská policie v Mostě a v Litvínově. Taktéž je silný preventivní tlak policie cítit na Chomutovsku. Vysoký nárůst přestupků na Teplicku a Ústecku lze vyhodnotit jako signál stoupajícího sociálního napětí.

„Projevuje se to v majetkových přestupcích, což nejsou jen drobnější krádeže, ale také konflikty končící poškozováním cizího majetku. Oba problémy představují signál nárůstu problémového chování. Ale nepřekročily svou závažností ještě hranici trestné činnosti. Proto například loni nedošlo na Teplicku k nárůstu násilné trestné činnosti. Naopak v aglomeraci krajského města Ústí došlo k nárůstu násilných trestných činů o čtvrtinu. Jisté je, že v těchto lokalitách by mělo dojít k posílení nebo alespoň udržení dosavadního počtu policistů,“ uvedl Kovářík.