Odsouzen byl pouze k 9 měsícům vězení s podmínečným odkladem na tři roky.

Muž neplánoval vraždu, jenom se dopustil přečinu nebezpečného vyhrožování.

Podle obžaloby Matouš vyhrožoval svojí ženě a jejímu příteli, že je zabije a dokonce si sháněl střelnou zbraň. Jeho bývalá manželka se svým tehdejším přítelem, dnes již manželem, chtěli po Matoušovi za nemajetkovou újmu dohromady 1 milion korun.

Předsedkyně trestního senátu Jana Kurešová v odůvodnění rozsudku uvedla, že „konflikty z určité části byly vyprovokovány manželkou a jejím přítelem.“ Matouš si po vynesení rozsudku ponechal lhůtu, státní zástupkyně se na místě odvolala.

Obžalovanému se tak dostalo určité satisfakce, protože v průběhu soudního řízení vyplynulo z výslechu svědků a obžalovaného, že především šlo o spor dvou rozcházejících se manželů. Podle soudních znalců není Matouš agresivním typem osobnosti. Je sice nevyrovnaný, nemalou roli přitom hrál i alkohol.

„Obžaloba neunesla důkazní břemeno,“ uvedla soudkyně Kurešová. Podle trestního senátu nebylo prokázáno, že skutečně Matouš jednal s úmyslem opatřit si zbraň proti manželce a jejímu příteli.

Pouze jeden svědek, přitom dosti neurčitě, hovořil o tom, že se ho ptal Matouš zda neví, jak si pořídit zbraň. Z toho nelze vyvodit, že by skutečně aktivně jednal s tím, aby si opatřil zbraň k trestnému činu.

„Na konfliktech se podílel i alkohol. Proto soud stanovil dohled a přiměřená omezení, aby se zdržel zásahu do práv své bývalé manželky a také se zdržel požívání alkoholu ve zkušební době. Dohled mediační a probační služby po dobu podmínky mu může pomoci,“ zdůraznila Kurešová.

Nárok na nehmotnou újmu 1 milion korun jeho bývalé manželky a jejího přítele, dnes již manžela, nebyl náležitě odůvodněn.