Jde o škody v souvislosti s rozdělováním evropských peněz prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad. Škody mají platit ti, kteří je způsobili. Za peticí stojí především zmocněnec přípravného výboru referenda Leo Steiner (KDU-ČSL).

Audity prokázaly korupci, řadu systémových chyb a pochybení v projektech. EU rozhodla, že Česko musí zaplatit korekci 2,6 miliardy korun.

Snahu o referendum lze vidět i jako aktuální předvolební akci. Steiner plánuje, že by se v těchto dnech slavnostně zahájené referendum mohlo konat příští rok v termínu komunálních voleb. To by znamenalo potenciální předvolební body i v dalších volbách.

Pokud si odmyslíme předvolební rozměry akce, cílem referenda je, aby škody platili výhradně viníci. Jenže o náhradě škod rozhoduje soud.

Jaká je šance?

Místopředsedkyně ústeckého krajského soudu Jana Kurešová k referendu uvedla:

„Pokud by referendum proběhlo a lidé řekli ano, ať platí viníci, tak by to v konečném důsledku bylo stejně nevymahatelné. Je třeba se obrátit na soud v civilním řízení. Když jde o trestní řízení, může se i v něm poškozený domáhat náhrady škody v rámci adhezního řízení. Ale k tomu referendum nepomůže."

Také Ondřej Peřich, též místopředseda ústeckého krajského soudu, k záležitosti uvedl, že „pokud vznikla škoda v souvislosti se zaviněným jednáním pachatele, je možné mu uložit povinnost vzniklou škodu uhradit. Připojit se musí poškozený subjekt, a to řádně a včas. Nikdo další, až na výjimky, k tomu není oprávněn."

S odsouzením jednotlivých aktérů se uzavře trestní odpovědnost a výše škody, uznaná trestním senátem, je konečná. A to dosud nebyly, a asi ani nebudou, sta miliony korun.

Peřich upozorňuje: „V civilním řízení může v podstatě žalovat každý každého, ale musí prokázat aktivní legitimaci, tedy že je oprávněn se nějakého nároku domáhat. Kdokoliv podá žalobu v souvislosti s ROP, musí zcela jasně a přesně prokázat, že mu vznikla škoda od žalovaných osob," dodal Peřich.

Referendum

Pokud by referendum skutečně proběhlo a bylo pro krajské politiky závazné, opět by platilo, co řekli místopředsedové krajského soudu Kurešová a Peřich. Referendum by nic nevyřešilo. Problém bude tam, kde je dneska: vše záleží na právnících. Musela by být podána natolik kvalifikovaná civilní žaloba, aby byla úspěšná.

Stejná situace je v trestně právní oblasti. Musely by být předloženy důkazy o rozsáhlém komplotu, k němuž se dosud nedostala ani protikorupční policie, která k tomu má prostředky. Ústecký krajský soud na základě obžaloby řešil a bude ještě řešit trestní odpovědnost ve zcela konkrétních jednotlivých případech.

Problémem je, že zaplacení škody 2,6 miliardy korun, které EU vyměřila za špatně připravené projekty, nelze přímo považovat za škodu způsobenou jenom osobami Kušnierz a spol.

Jde o „kolektivní trest" vůči české administrativě, že si nedokázala uhlídat řádné čerpání dotací od krajské úrovně až po ministerskou a vládní.

Miliardoví viníci

Místopředsedové krajského soudu Kurešová a Peřich se shodují, že zaplatit miliardové škody vzniklé z korekce požadované EU by mohli konkrétní viníci jenom v jediném případě: pokud by bylo prokázáno, že zločinně konala přesně definovaná organizovaná skupina osob, které se podařilo zneužívat dotací a zablokovat kontrolní mechanismy na všech úrovních řízení a odpovědnosti.

Jenže dosavadní vyšetřování protikorupční policie je důkazem toho, jak obtížně a omezeně se daří získávat důkazy, aby alespoň některé ryby skončily v protikorupční síti a pykaly za to.

Zastupitelé iniciativu odmítli

Leo Steiner na blogu k protikorupční aktivitě na severu Čech uvedl, že jde o „léčbu zoufalce referendem". Uvedl, že nejprve několik zoufalců zkusilo přes krajské zastupitele navrhnout, aby Ústecký kraj hledal viníky a škody od nich se snažil vymoci. Výsledek?

Opakovaně návrh tohoto usnesení nebyl zastupiteli podpořen. Proto nakonec přistoupili aktivisté k vypsání referenda.

Ústecký senátor Jaroslav Doubrava uvedl, že patří k těm, kteří nešetřili kritikou vůči ODS ani ČSSD. Ale souhlasí s tím, že výzva, aby Ústecký kraj našel viníky, kteří by zaplatili škody spojené s Regionálním operačním programem, nebyla v zastupitelstvu akceptována.

Doubrava uvedl: „Jednalo by se o dublování policejního vyšetřování, ale bez policejních prostředků a pravomocí. Tím i bez odpovídajícího výsledku. Kdo by dokázal zjistit více než specializovaný protikorupční policejní útvar?

Také jsem zklamaný, že se policii podařilo prokázat korupci jenom několika lidem. Ale otázka referenda je bohužel jenom politickou proklamací bez praktického významu."