Soudce: Potřebujeme nový soud, 20 soudců a 100 úředníků

Severní Čechy - Na severu Čech soudy potřebují více soudců i soudních úředníků. Statika budovy Krajského soudu v Ústí nemusí vydržet další povodeň. Tak to vidí Milan Kohoutek, předseda severočeského Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Jaké byly pro vás nejdůležitější události?
Červnové povodně. Zasáhly areál Krajského soudu a Okresní soud v Ústí nad Labem méně než povodně v roce 2002, ale i tak způsobily několikatýdenní pracovní výpadek. Panovala i obava, zda statika budovy ještě snese následky povodně .

Co očekáváte od roku 2014?
Že nová vláda najde peníze na stavbu justičního centra v Ústí. Dvanáct let jsme o to usilovali. Prostřednictvím ministryně Benešové (ČSSD) je reálná šance.

Současný areál nevyhovuje stavebně i kapacitně?
Jsme za hranicí únosnosti. I zasedačku pro porady jsem nechal přebudovat na provozní pracoviště. Bude se stěhovat krajské státní zastupitelství do Paláce Zdar na Mírovém náměstí v centru Ústí nad Labem. Tím se uvolní prostory pro insolvenční úsek.

V devadesátých letech byla v justici na severu krize. Chybějí soudci i nyní?
Prezident sice jmenoval i nové soudce pro sever Čech, přesto potřebujeme ještě přes dvacet soudců. Ještě v listopadu nám chybělo na krajském soudu i okresních soudech 33 soudců. Obsazenost soudci na severu je 92 %, nejnižší v republice. Naopak Městský soud v Praze má 114 % soudců.

Čeho se obáváte v roce 2014?
Nezaměstnanost a zadlužení lidí jde ruku v ruce. Neschopnost splácet dluhy zvedla ohromnou vlnu elektronických podání žádostí o platební rozkazy. Nárůst případů je v personálním obsazení, které máme, nezvladatelný.

Může dojít ke zpožďování soudních rozhodování?
Soudci na severu Čech pracují nad stanovenou normu. V trestních věcech snižujeme dobu vyřizování věcí. Od Jablonce po Chomutov u okresních soudů máme o více než 1000 nevyřízených věcí méně než k listopadu roku 2012.

V trestních věcech rychlost rozhodování je důležitá při žádosti o podmínečné propuštění? Jak dlouho trvá rozhodnutí, zda bude odsouzený propuštěn na podmínku?
K poslednímu listopadu nebylo vyřízeno u všech okresních soudů 158 žádostí, z toho 154 ve lhůtě do tří měsíců. Takže rozhodujeme rychle. K tomuto datu jsme měli dokonce o 297 případů méně než loni.

Jak se projevila amnestie?
Jednání o amnestii zajišťovalo průběžně 71 soudců a 64 administrativních pracovníků. Nejvíce, 18 soudců na jeden den rozhodování o amnestii, bylo v České Lípě a v Liberci. Soudy projednávaly na dva tisíce případů propuštění z vězení.

Budou peníze na přijetí nejméně sto administrativních pracovníků?
Zhruba tento počet nutně potřebujeme. Ale jestli budou navýšeny finanční prostředky na mzdy a v jaké výši, to nevíme. Víme jenom, že za nás práci nikdo jiný neudělá.

Psycholog: Policisté chtějí profesní jistotu

Ústí nad Labem - Problémů je více než dost.Policejní psycholog Josef Kovářík proto pomáhá řešit problémy policistů. Adepti na policejní službu procházejí jeho psychotesty. Za téměř tři desetiletí práce psychologa má pocit, že rok 2013 byl pro mnohé policisty zlomovým.

Proč zlomovým?
V posledních letech se báli dalšího šetření výdajů na úkor policie. To je spojováno i se snižováním stavů, se snížením platu, protože mizí různé příplatky. Teď policisté spíše čekají, že by mohlo být lépe.

Čekají více peněz?
To také. Ale spíše celkovou profesní jistotu. Kvůli restrukturalizaci příliš nefunguje kariérní řád. Další úspory na úkor policie by šly na úkor bezpečnosti občanů.

V jakém prostředí policisté pracují?
V průměru v jednom okresu mají policisté proti sobě od 3 do 5 tisíc pachatelů. To znásobte počtem okresů, a máte 30 tisíc lidí, kteří během roku v našem kraji spáchají nejméně jeden trestný čin. Amnestie smazala iluzi o snižující se trestné činnosti.

Co policista, kterého potkáváme na ulici, dnes cítí?
Slyšel jsem řadu povzdechů, že při sjednávání úvěrů a hypoték pro bankovní domy již policista neznamená zajištěného člověka. Nejistota je v každém zaměstnání demotivující. Bohužel ve službě se zbraní to platí ještě naléhavěji.

Jak policisté vnímají spor odstupujícího ministra vnitra Peciny s policejním prezidentem Červíčkem a policejním prezidentem Lessym?
Policisty zajímá, jestli mají dost benzinu či nafty do aut, jestli fungují vysílačky a počítače. Vysoká politika je daleko od výkonu služby.

S čím budou, z hlediska psychologa, vstupovat policisté do roku 2014?
Jako všichni, kdo nemají miliony. S nadějí, že bude letos snad o něco lépe.

Policista: Drogová kriminalita je prioritou

Ústí nad Labem - Skončil rok, který lze označit za rok naděje i mimořádného vypětí, uvádí Tomáš Landsfeld, ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Rok 2014 by měl posílit početní stavy a schopnosti policie v kraji.

V čem byl rok 2013 mimořádný?
V roce 2013 došlo v celém kraji k velkému nárůstu evidované kriminality, i když nejvíce to tzv. „schytalo" Mostecko. Museli jsme prověřit stovky případů navíc a odpracovat desítky přesčasových hodin při mimořádných akcích k potlačení zejména pouliční a majetkové kriminality. Díky enormnímu nasazení se podařilo hrozivě vypadající situaci zvládnout.

Co bylo příčinou nárůstu kriminality?
To je složitá otázka, ale zmíním alespoň dvě skutečnosti. Nelze to připsat jen amnestii na začátku roku, i když její vliv je prokazatelný. Nárůst kriminality v roce 2013 je značný. Zvláště pokud ho porovnáváme se stavem kriminality v roce 2012, kdy naopak došlo k enormnímu poklesu evidované kriminality.

Co přinesly povodně?
Solidaritu. V postižených oblastech jsme si sáhli na samé dno sil. Jen díky perfektní souhře Integrovaného záchranného systému a ohromné solidaritě uvnitř policie jsme obstáli na výbornou.

Jak hodnotíte problémy v Duchcově?
Podařilo se nám situaci zvládnout také díky zkušenostem před dvěma lety na Šluknovsku, nasazení speciální pořádkové jednotky (SPJ) a absolutorium si zaslouží všichni policisté v čele s antikonfliktními týmy.

Proč byl rok 2013 rokem naděje?
Například proto, že jsme přijali po 3 letech přes 40 nováčků a naplnili stavy na současných 3163 policistů. Mohli jsme také plánovat výdaje na provoz policie a platy bez restriktivních opatřeních. Dojde k dalšímu navýšení o 160 policistů v kraji.

Jak hodnotíte příhraniční spolupráci s německými kolegy?
Probíhá intenzívní spolupráce proti distributorům a výrobcům drog. Drogová kriminalita se stala loni i letos naléhavou prioritou našeho krajského ředitelství. Její odhalování a následná dokumentace je však časově a organizačně velmi náročná.

Hasič: Čekáme opět přes 400 tisíc tísňových volání

Ústecký kraj - V názvu máte Hasičský záchranný sbor (HZS), ale požáry tvoří jenom 30 % z celkového počtu téměř 8000 všech mimořádných událostí, při kterých asistují hasiči. Jaký byl rok 2013? Na to jsme se zeptali ředitele HZS Ústeckého kraje Romana Vyskočila:

V roce 2013 jsme zasahovali zhruba u dvou tisíc požárů a též u více než tisícovky dopravních nehod. Beze sporu nejnáročnější byly červnové povodně.

Lidé volají hasičům nejen při požárech a dopravních nehodách. Jak moc potřebují lidé hasiče?
Na linku tísňového volání přijímáme zhruba jeden telefonát za minutu. Letos předpokládáme to samé.

Budete moci letos přibírat další hasiče?
Máme 727 příslušníků a 40 občanských zaměstnanců. V roce 2014 bude probíhat doplňování početních stavů průběžně na uvolněná místa.

Pro hasiče je nejdůležitější otázkou pro rok 2014: Mají letos šanci na zvýšení platu?
Zatím nevíme. Vše bude záležet na schválení státního rozpočtu na rok 2014.

Dopravní policista: Budeme regulovat kamiony

Ústecký kraj - Jaké největší problémy zažila dopravní policie v roce 2013? Jiří Ušák, vedoucí krajské dopravní policie, zmiňuje povodně:

Červnové povodně znamenaly ve velkém odklánění dopravy z neprůjezdných tras a rozsáhlou regulaci dopravy. Náročná také byla pro okresy i krajskou dopravu návštěva prezidenta republiky v kraji.

Máte nějaké zásadní plány do roku 2014?
Regulovat nákladní dopravu, aby přešla na dálnici D8 a silnice 1. třídy. Uleví se běžné dopravě. Jednáme o tom dlouhodobě s krajským úřadem. Naše názory se shodují. Ustavili jsme kamion team zaměřený na kontrolu vozidel a jejich technického stavu. Má to preventivní účinek.

Jak se chovali řidiči?
Mám dojem, že řidiči letos jezdili na kratší vzdálenost, přece jenom ceny pohonných hmot jsou vysoké. Provoz byl hustší, ale nebezpečí nehod s tragickými následky se zmenšuje. Po silnicích jezdí stále novější, z hlediska bezpečnosti kvalitnější vozy. Řidiči více dbali na omezenou rychlost v obci, protože bodový systém visí nad všemi stejně. Rok 2013 v následcích nehod představuje mírně pozitivní trend.

Také dopravní policie dostane nové superby místo passatů?
Ne, protože jsme dostali v roce 2011 dva nové passaty.

Záchranář: Otevřeme v kraji další základny

Ústecký kraj - Zdravotnická záchranná služba má letitý chronický nedostatek lékařů. K tomu ještě letos od 1. ledna dochází ke snížení limitu přesčasových hodin, čímž se nedostatek lékařů v rámci záchranné služby ještě zvýrazní. Jaká je celková situace v záchranné službě v kraji? Ilja Deyl, ředitel Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Ústeckého kraje, uvedl, že záchranka splňuje všechny parametry zákona s dojezdovou dobou k případu do 20 minut.

Kdo v současnosti tvoří výjezdové skupiny ZZS?
Podle složení a povahy činnosti se výjezdové skupiny člení na výjezdovou skupinu RLP, kde členem posádky je lékař, a skupinu RZP. U skupin RZP členy posádky jsou zdravotnický záchranář a řidič vozidla. V praxi běžně využíváme dle charakteru tísňové výzvy výjezdové skupiny RZP již dvacet let. Tyto posádky zajišťují zhruba dvě třetiny všech výjezdů. V případě potřeby za posádkou záchranářů přijede přivolaný lékař.

Kolik máte v kraji osádek?
Nyní je k dispozici 27 osádek rychlé zdravotnické pomoci, tedy o tři více než v roce 2012 a 16 skupin rychlé lékařské pomoci, včetně letecké záchranné služby. V Klínech na Mostecku funguje od 1. prosince loňského roku nová výjezdová základna s jednou posádkou RZP.

Jaký je výhled na rok 2014?
Od ledna již bohužel neplatí výjimka v počtu přesčasů, nelze proto vyloučit redukci výjezdových skupin rychlé lékařské pomoci. Kromě toho byl záchranné službě přiznán týden dodatkové dovolené. Proto budou lékaři chybět ještě delší čas. To ještě více zkomplikuje personální situaci. Nedostatek lékařů je chronický a řešíme ho dlouhodobě. Bohužel lékaře se nám nedaří získat. Naopak skupin rychlé zdravotnické pomoci bude nyní celkem 29. Nová základna bude v Úštěku a v České Kamenici dojde k posílení stávající základny posádkou RZP. V současné době je tam výjezdová skupina RLP.

Celník: Od pašeráků očekáváme totéž co vloni

Ústecký kraj - Co lze očekávat letos od prodejců nelegálního zboží? Ředitel Celního úřadu pro Ústecký kraj Jiří Marbach se domnívá, že v podstatě to samé co loni, neboť z celních kontrol nelze usuzovat, že by došlo k nárůstu, nebo naopak poklesu prodeje nelegálních výrobků.

Co ovlivňuje nelegální trh?
Tzv. „pašování" poměrně rychle reaguje na poptávku po atraktivním zboží, na rozdílné ceny na obou stranách hranice a na změny celních a daňových sazeb. Postupně se omezuje prodej plagiátů na česko saských příhraničních tržnicích a přesouvá se do „kamenných" prodejen.

Co se dnes nejvíce pašuje?
Trendy se zásadně nezměnily: Přeprava nezdaněných minerálních olejů, kdy ve spolupráci s finančními úřady jsme zajistili stovky tisíc litrů. Dále dominují cigarety a tabákové směsi určené ke kouření a lihoviny.

S jakými kontrolami v roce 2014 musíme počítat?
Jako výhradní správce spotřební daně budeme dohlížet na její správné vyměření a výběr. Zaměříme se na přepravy vybraných výrobků, a to nejen po silnici. Budeme pokračovat v kontrolách značení cigaret, tabáku a lihovin, ale také např. v kontrole zpoplatnění komunikací tykajících se řidičů, kteří je používají.