Ústecký okres s krajským městem Ústí nad Labem má za 11 měsíců roku 2012 rekordní podíl recidivistů stíhaných pro 1 647 trestných činů z celkového počtu 4 337 evidovaných kriminálních případů v ústeckém okresu.

Čili téměř 40 % ze všech kriminálních činů spáchali recidivisté.

Přitom objasněnost činila v ústeckém okresu 2 260 kriminálních deliktů, což představuje 52 % ze všech spáchaných případů.

Kolik recidivistů je asi mezi pachateli druhé poloviny dosud neobjasněných trestných činů?

Recidivisté, kteří mají za sebou již několik odsouzení, byli odhaleni jako pachatelé loni za 11 měsíců v děčínském okresu u 1 594 kriminálních činů, na Chomutovsku 1 408, na Litoměřicku 1 029, v klidnějším zemědělském lounském okresu 608, na Mostecku 1 119 a na Teplicku 1 208 kriminálních skutků.

Například na Litoměřicku bylo stíháno policií loni od ledna do konce listopadu celkem 1 408 osob, z toho přes polovinu 772 osob, tvořili recidivisté.

Lze se proto domnívat, že obava z plošného propuštění vězňů se zbytkovými a krátkodobými tresty je mezi občany oprávněná.