Mimo jiné to znamená, že bude moci zbytek trestu vykonat i v českém vězení. Benet byl vsazen do německého vězení proto, že odcizil ze schránky převodních příkazů několika bank v Drážďanech převodní příkazy zákazníků banky.

V deseti případech padělal převodní příkazy tím, že se sám zapsal jako příjemce platby a padělal podpis osoby oprávněné k používání účtu. Částky převodů vždy převzal z odcizených formulářů. Padělané převodní příkazy podal Benet ve čtyřech bankách.

Původní škoda způsobená Benetem dosahovala 27 635,53 eur, jenže s pomocí rychlého převodu zpět na účet majitele ve dvou případech okradený zachránil peníze, takže nakonec poklesla škoda přibližně na 19 000 eur.

K menší škodě došlo shodou šťastných náhod. Ve dvou případech totiž zjistil zavčas jeden z klientů banky, že došlo k padělání převodu a nařídil převod zpět na svůj účet.

Proto nakonec ve dvou případech šlo jenom o zmařený pokus o podvod.

Kromě toho v letech 2009 2010 odcizil ze schránky na dopisy jednoho muže v Drážďanech platební kartu a PIN pro účet klienta banky, aby si ji ponechal pro sebe. Z bankomatu potom vybral během čtyř dnů 3890 eur.

Ve třech případech stejným způsobem s pomocí kreditní karty ukradl také jedné ženě 890 eur.

Benet nelenil ani u konta jednoho muže. Ve dvanácti dalších případech využil ukradenou kreditní kartu a vybral během dvou dnů v malých částkách z konta německého majitele celkem 1 019,77 eur.

Za tyto zlodějiny byl Benet odměněn trestem odnětí svobody a byl pozván do Věznice Drážďany, kde je ubytován.