Zlodějiny a ničení majetku do 5000 korun jsou jenom přestupky. Pokud podle policejních statistik za prvních sedm měsíců letošního roku policie eviduje 9048 majetkových přestupků, je to méně o 1475 než za stejné období loňského roku.

V Deníku jsme již několikrát poukázali na skutečnost, že lidé již neoznamují policii drobné krádeže, pokud je nemohou uplatnit u pojišťovny. Předpokládají, že policie zloděje stejně nevypátrá.

Jisté je, že letos bylo evidováno méně přestupků a přitom bylo objasněno ještě méně přestupků než loni. Pokles představoval 136 případů. Objasněno bylo 2177 hříchů proti majetku, tedy 24 procent ze všech nahlášených.

Například meziroční pokles počtu nahlášených majetkových přestupků na Ústecku a Teplicku o pět set případů v obou okresech lze pravděpodobně přičíst nezájmu občanů hlásit především drobné krádeže na zahrádkách a ve sklepích. Tyto útoky lze zčásti kvalifikovat jako vloupání, tedy trestné činy, ale také jako krádeže. Pokud je škoda menší než 5000 korun, jde „jenom" o přestupky.

Trestné činy

Klesl i počet majetkových trestných činů, čili různých krádeží. Zcela objektivně pokles krádeží automobilů je zcela zřetelným trendem, protože zloději jezdí častěji do Německa a Rakouska krást automobily, kde je mají majitelé hůře zabezpečené než majitelé v ČR.

Také klesá počet vykradených automobilů, protože jsou auta již lépe zabezpečena, ale především řidiči v nich stále častěji nenechávají zlodějům, když opouštějí auto, nic jiného než lékárničku. Pokud tam nechají alespoň autonavigaci, zloději ji rádi převezmou do své péče.

Pokud tedy počet majetkových trestných činů poklesl v Ústeckém kraji meziročně o 1832 případů, objektivně skutečně poklesl o 195 neukradených aut (proti loňsku) a o 515 nevykradených vozidel.

Naopak pokles vloupání do chat až o padesát procent například v ústeckém a teplickém okresu nevystihuje skutečný počet zlodějských útoků na chatové objekty.

Na menší škody lidé prostě rezignují, protože krádeže zažívají jako notorickou pohromu. Tomu odpovídá i skladba pachatelů.

Do konce července policie eviduje v kraji 9771 majetkových trestných činů a 9048 majetkových přestupků, tedy 18 819 útoků zlodějů na majetek občanů a firem.

Teplická statistika

Například v teplickém okresu policisté chytili za límec 474 pachatelů majetkové trestné činnosti, z toho 302 (tedy většinu) představují zasloužilí kriminálníci označovaní oficiálně za recidivisty.

Ze 474 odhalených a nakonec stíhaných pachatelů na Teplicku patřilo jenom 30 mezi děti a mladistvé a 55 bylo žen. Evidované škody dosáhly v tomto okresu 43 677 000 korun.

Mezi majetkové trestné činy patří i podvody a zpronevěra, ale v teplickém okresu se jednalo do konce července jenom o 47 podvodů a 10 zpronevěr se škodou zhruba ve výši 2 400 000 korun.

Krádeže a vloupání různého druhu, tedy v kategorii majetkové trestné činnosti, převažují. Přitom, jak jsme již uvedli, řada drobnějších útoků nebyla občany vůbec nahlášena.