Začátkem prosince se dostavil na celní úřad muž z Mostecka s tím, že mu je v Drážďanech zadržován obytný automobil, který si zakoupil prostřednictvím internetu. Muž předložil celníkům e-mail a údajný společný dopis Finančního úřadu Praha a Generálního ředitelství cel, který obdržel.

Obsahem e-mailových zpráv od „přepravce" bylo vyrozumění o zadržení vozidla celní a finanční správou a nutností převést další finanční prostředky na zahraniční bankovní účet.

Naprostý padělek

„Dopis je ale naprostý padělek ať již z hlediska formy a obsahu informací, tak použitými podpisy, razítky i logem celní správy," uvedl mluvčí.

Účelem tohoto falešného dopisu je podle celního úřadu přimět potencionálního kupce k zaplacení další finanční částky za pochybnou nabídku prodeje vytouženého vozidla.

Příjemce naštěstí požádal celní úřad o konzultaci ještě před odesláním další požadované platby. „Bylo mu tak doporučeno, aby v žádném případě částku nehradil," dodal mluvčí.

Podle něj lze předpokládat, že obdobné pokusy o vylákání různých částek se budou opakovat. „Apelujeme na občany i firmy, aby byli obezřetní a nenechali se zmanipulovat různými „výhodnými" nabídkami ke koupi zboží v zahraničí," upozornil Nejedlý.

Pokud útvary celní správy občany či firmy k jakýmkoliv platbám vyzývají, je korespondence vedena v písemné podobě na doručenku, případně elektronicky cestou datové schránky. Výzvy pak obsahují i kontaktní údaje a při pochybnostech je možné si u odesílatele (celní úřad, Generální ředitelství cel) veškeré údaje ověřit.