Celníci ale uviděli něco, co nebylo běžně k vidění. V kufru vozu bylo šest plechových kanystrů po 20 litrech.

„V nádobách celníci našli olejovitou kapalinu světlé barvy s červeným nádechem. Řidič byl vyzván k prokázání zdanění vybraných výrobků. Na výzvu muž předložil účtenku s datem 18.11.14, kde byla látka označena jako Heizől E1 o celkovém množství 120 litrů. Jenže doklad na množství, které v době kontroly osoba přepravovala, není požadovaným dokladem prokazujícím řádné zdanění vybraných výrobků nebo oprávněné nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně. Celníci červenou naftu, jak se jí lidově říká, v hodnotě 3 276 korun zajistili," uvedl Jiří Nejedlý z Celního úřadu pro Ústecký kraj.

Řidič byl z toho smutný, protože nelegálně dovážený topný olej propadne ve prospěch státu a řidič bude muset jako mimořádnou prémii ještě doplatit spotřební daň ve výši 10,95 Kč za jeden litr. Řidič byl o to smutnější, že mu chybělo do cíle své cesty jenom 15 km.