„Na účty byla za poplatky a odvody, např. za odběr podzemních vod, za odnětí lesní půdy, za znečišťování vod či ovzduší apod. připsáno 372 166 423 korun. Dalších 69 803 394 korun představují pokuty uložené jinými správními orgány, které zaměstnanci celní správy vybrali či vymohli," uvedl Jiří Nejedlý z ústeckého celního úřadu.

Podobná situace byla u celníků v Libereckém kraji. „Částka připsaná na účet celního úřadu v Liberci za poplatky a odvody dosáhla 78 012 154 Kč. Na pokutách jsme vybrali 17 770 000 Kč. Od Policie ČR jsme převzali 11 295 pokut nezaplacených na místě. Byly uloženy za dopravní přestupky v blokovém řízení," uvedl Martin Stočes, mluvčí Celního úřadu pro Liberecký kraj.

Některé dlužníky přesvědčí až exekuce

Od Policie ČR převzali pracovníci ústeckého celního úřadu loni k vymáhání 42 194 pokut. Jednalo se též o pokuty nezaplacené na místě. Podařilo se jim vybrat a vymoci 31,5 milionů korun.

Některé dlužníky přesvědčí až exekuce. Loni rozeslali ústečtí celníci 24 693 vyrozumění o nedoplatku a vydali 9 218 exekučních příkazů.

„Na bankovní účty museli sáhnout 3 163 osobám, na mzdy dlužníků přímo u zaměstnavatelů si sáhli v 5 933 případech a v 73 případech došlo až na exekuci movitých věcí. Mezi zajištěným majetkem byl např. osobní automobil Nissan, elektronika, ale také lihoviny. Pokud dlužník ve stanovené lhůtě dluh neuhradí, nabídnou celníci zabavené věci v dražbě," dodal Nejedlý. Také liberečtí celníci rozeslali 8 515 vyrozumění o nedoplatku a vydali 6 504 exekučních příkazů.

Celníci jsou i zdatnými úředníky

Valnou část vybraných peněz odvedli pracovníci tzv. dělené správy do státního rozpočtu, zbylou rozúčtovali a zaslali na účty státnímu fondu životního prostředí, krajům a obcím.

Celníci jsou i zdatnými úředníky: Pracovníci správy příjmů a vymáhání vydávají i potvrzení o tom, že subjekt nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Loni ústečtí celníci obdrželi 11 388 žádostí o potvrzení bezdlužnosti např. pro úřad práce, pro veřejné zakázky, vyřízení státního občanství apod.

V menším Libereckém kraji celníci přijali 3 680 žádostí o vydání potvrzení o bezdlužnosti.

Nejedlý dodal: „Podané žádosti o potvrzení bezdlužnosti zpracujeme postupně v pořadí v jakém došly, v zákonné lhůtě. Našli se i žadatelé, kteří vyžadovali vydání potvrzení na počkání."