Kromě konzumace alkoholických nápojů v místech, kde to vyhláška města zakazuje byla akce zaměřena také na odkládání odpadu mimo určená místa, tzv. černé skládky.

Dvě osoby, které konzumovaly alkohol v zapovězených místech, uvázly v této síti. Oba prohřešky strážníci předali příslušnému správnímu orgánu k dořešení. 

Opilec usnul přímo u bankomatu. Strážníci ho vykázali.
Opilec usnul přímo u bankomatu. Strážníci ho z objektu spořitelny vykázali

V ulici Karla Maye strážníci opětovně zjistili neoprávněné zakládání černé skládky.

"Z umístěné fotopasti byly vyhodnoceny fotografie, ze kterých bylo zjištěno několik řidičů, kteří zde odložili stavební a jiný odpad. Strážníci podle registračních značek  vylustrovali majitele těchto vozidel a celou záležitost předali příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Zde jim pak za jejich protiprávní jednání hrozí vysoké pokuty," doplnil Jan Novotný z městské polcie.  

Konzumace alkoholu na místech, kde je to vyhláškou města zakázáno.Zdroj: Městská policie Ústí nad Labem