Po příjezdu na uvedené místo hlídka zahlédla ležícího chlapce, nad kterým se skláněla žena. Ta strážníkům řekla, že již přivolala zdravotní záchrannou službu. Strážníci ihned chlapci poskytli nezbytnou první pomoc uvedením do stabilizované polohy s tím, že dítěti hrozilo udušení zvratky a dále jej držela při vědomí do příjezdu záchranářů.

"Chlapec, ze kterého byl cítit alkohol pouze sténal, zvracel a upadal do bezvědomí. Aby neprochladl, zabalili ho střážníci do deky," popsal Jan Novotný, zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem.

Strážníci zjistili, že se jedná o Pavla M. (2004) z Ústí Labem, kterého si zdravotníci odvezli do Masarykovy nemocnice na dětské oddělení k dalšímu ošetření. O celé události dostane informaci odbor sociálních věcí (OSPOD) Magistrátu města Ústí nad Labem.