Navíc má Hanusch z rozhodnutí soudu  zaplatit 16 558 000 korun své obci jako škodu, další nároky vůči němu by pak Chlumec měl požadovat v občansko právním řízení.

Podle předsedkyně senátu Kamily Krejcarové byl exstarosta odsouzen za podvod, dotační podvod a zneužití pravomoci veřejného činitele, porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Ještě jako starosta v dubnu roku 2005 uzavřel jménem obce smlouvu o spolupráci a sdružení finančních prostředků se společností L&P REALIttEAM. Tím byly nastartovány obrovské finanční problémy obce.

Smlouva totiž znamenala spoluúčast obce. Přitom jiné firmy z Ústecka měly zájem o tuto akci a Chlumec by se v jejich případě nemusel podílet na výstavbě inženýrských sítí a komunikací.

Podle soudu Hanusch také bez souhlasu zastupitelstva uzavřel s firmou VHS smlouvu, podle které se Chlumec zavázal zaplatit výstavbu inženýrských sítí. Tyto náklady přitom nebyly zaneseny do rozpočtu obce. Dalším podvodem byla podle rozsudku žádost na poskytnutí dotace ve výši 11 478 000 korun podaná na ministerstvo financí. Šlo o dotační program „Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury" na refinancování již vybudované infrastruktury pro výstavbu 40 rodinných domů ve Strádově.

V žalobě figuruje i chlumecký rybník, starosta měl získat pro obec jeden milion korun jako zálohu na koupi vodní plochy společností  Chlumecká rybářská. Prodej vodní plochy ale zastupitelé neodsouhlasili.

Soud připustil, že Hanusch se na úkor obce neobohatil. Odsouzený exstarosta odmítá, že by se dopustil trestných činů,  ani nerozhodoval za zády zastupitelstva. Drobné chyby připouští Hanusch s tím, že vystavil směnku společnosti VHS, neboť věřil, že práce budou zaplaceny z dotace, která nakonec nebyla přidělena. 

Hanusch si ponechal lhůtu pro dovolání.

Více si můžete přečíst hned ráno na stáncích v Ústeckém deníku
nebo tady až v 11 hodin.