Lidé mohou v několika jednoduchých krocích nahlásit podvodné prodejce na internetu, stránky s rasistickým podtextem, šíření dětské pornografie nebo porušování autorských práv při stahování filmů či písní. Formulář je od 1. srpna k dispozici na stránkách www.policie.cz.

Výhod má podle policie podávání hlášení po síti mnoho. „Dle prvotního vyhodnocení využívání tohoto způsobu oznamování protiprávního jednání můžeme konstatovat, že spuštění projektu byl krok správným směrem," uvedl Tomáš Hulan z Policejního prezidia České republiky. „Policisté totiž za první měsíc obdrželi od občanů celkem 525 poznatků, které prověřili nebo stále prověřují," dodal.

U třiatřiceti případů ze zmiňovaných 525 již nyní policisté vědí, že se skutečně jedná o trestný čin. „U dalších 136 oznámení kriminalisté prověřují, zda je naplněna skutková podstata trestného činu nebo přestupku," doplnil Hulan.

Ušetří lidem cestu

Policisté ale zatím nechtějí zveřejnit, z jakých míst hlášení lidé podávali. Jednak proto, že formulář může být anonymní a také proto, že by určení místa mohlo v této chvíli ovlivnit další vyšetřování. „Jakákoliv informace směřující ke konkrétní lokalitě by byla zavádějící," informoval Hulan.

Mezi největší pozitiva nového projektu hlášení kyberkriminality patří hlavně zkrácení pomyslné cesty obyvatel k policistům. Hlášení pošlou ze svého domova a nemusí chodit na policejní služebnu.

Projekt také výrazně ušetřil počet policistů potřebných ke zjišťování tohoto druhu trestné činnosti. „Zmiňovanou internetovou horkou linku totiž dnes obsluhují pouze dva kriminalisté, obdržené poznatky vyhodnocují a činí prvotní úkony. Jakmile zjistí, že uvedené jednání má znaky trestného činu, učiní neodkladné úkony a věc okamžitě předávají místně a věcně příslušným kolegům, kteří zahájí prověřování celé situace," sdělil Hulan. Navíc jsou tyto informace soustřeďovány na jednom místě. Právě rychlost je při vyšetřování závadových činností na internetu velmi důležitá, data se po síti totiž mohou šířit velmi rychle nebo během chvilky zmizí úplně.

Lidé by však měli vědět, že předání poznatků cestou formuláře nenahrazuje institut trestního oznámení.

Zaplatila předem

Velmi často se lidé na internetu setkávají s podvodným chováním při nakupování různých věcí. Právě tento skutek nyní vyšetřují policisté z Chomutova.

Žena si na webových stránkách vybrala zboží za 11 tisíc korun. „První splátku zaplatila již na konci června a další následovaly. Do dnešního dne však vybrané zboží neobdržela," informovala mluvčí chomutovských policistů Marie Pivková. Jednání neznámého pachatele vyhodnotili policisté jako podvod.

CO JE KYBERKRIMINALITA?

Kyberkriminalita neboli informační kriminalita je nejdynamičtějším typem kriminality současnosti a kybernetické incidenty patří dnes mezi nejzávažnější hrozby pro společnost ve vyspělých zemích.

Při značném zjednodušení se kyberkriminalitou rozumí ty formy kriminality, které jako nástroj využívají moderní informační a komunikační technologie.

Konkrétně se jedná o podvody při koupi nebo prodeji věcí přes internet, šíření dětské pornografie, porušování autorských práv při stahování filmů, písní i fotografií, poškozování webových stránek, šíření rasismu a další.