Celkem 162 z 310 kontrolovaných se dopustilo prohřešku. Nejčastěji překročení nejvyšší povolené rychlosti nebo překročení hmotnosti vozidla.