Severočeští celníci provedli 31 kontrol a zkontrolovali bezmála 50 pracujících cizinců. Celkem mělo problémy s doklady při kontrole 31 zaměstnaných cizinců z třetích zemí i ze zemí Evropské unie (EU).

Podle Jiřího Nejedlého z Celního ředitelství v Ústí nad Labem kontroly byly zaměřeny na podniky jako restaurace, kavárny a jídelny.

„Celníci odhalili 16 případů porušení zákona u cizinců ze zemí mimo EU. Nejčastěji neměli k vykonávané práci cizinci doklady, nebo výkon jejich práce byl v rozporu s vydaným povolením. Šlo především o pracovníky z Ukrajiny, Vietnamu a Číny," upřesnil Nejedlý.

Celníci v Libereckém a Ústeckém kraji nekontrolovali jenom cizince z třetích zemí. Pokud jsou zaměstnáni u nás cizinci ze zemí Evropské unie, provozovatel firmy má informační povinnost ke krajským pobočkám Úřadu práce ČR. Zaměstnavatelé v tomto případě nesplnili oznamovací povinnost u 15 osob.

Akce Kaviár probíhala celostátně. Celníci zkontrolovali na území ČR celkem 559 pracujících cizinců a 121 občanů EU u 275 zaměstnavatelů.