Vedení krajského soudu v úterý odpoledne vydalo prohlášení, ve kterém se ohrazuje proti „fabulativní mediální kampani, jež byla formulována bývalou první náměstkyní ministryně spravedlnosti".

Vedení soudu se domnívá, že Hana Marvanová poškodila pověst justice a hrozí nebezpečí, že bude nenávratně poškozena pověst nejen Krajského soudu v Ústí nad Labem, ale i celé justice.

Vedení Krajského soudu reagovalo především na téma odpovědnosti za údajně „zmanipulovaná" insolvenční řízení.

Objevily se informace, které si může občan vykládat tak, že za to může i předseda soudu a místopředsedové, protože zanedbávají dozor nad soudci. Jenže, jak se píše v prohlášení vedení krajského soudu, předseda a místopředsedové krajského soudu představují jenom správního orgány justice.

Suverénní soudci

Při výkonu funkce jsou soudci zásadně nezávislí a správnost jejich rozhodování je oprávněn posuzovat pouze nadřízený odvolací soud v rámci podaného odvolání.

„Vedení soudu náleží řídící a kontrolní kompetence v rozsahu zákona o soudech a soudcích, což znamená řešit stížnosti na průtahy v řízení, nevhodné chování soudních osob či narušení důstojnosti soudního jednání," je uvedeno v prohlášení. Vedení Krajského soudu není oprávněno zasahovat do rozhodování soudců.

V prohlášení rozvádí to, na co Deník již upozorňoval: „Bylo to právě vedení Krajského soudu v Ústí nad Labem, které v minulosti ihned po zjištění nestandardního postupu při prohlášení konkurzu na majetek Union banky učinilo opatření oznámilo celou věc ministru spravedlnosti Ry- chetskému, provedlo prověrku příslušných spisů, rozhodlo o zavedení kontroly nad doručovanými písemnostmi a o vytvoření kopií prověřovaného spisu. (Tzv. kauza Berka).

I v dalším případě trestně stíhaného soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem (jde o soudce René Příhodu) postupovalo vedení soudu, po zjištění závažných skutečností bez průtahů a bez odkladu podalo kárnou žalobu s návrhem na uložení nejpřísnějšího kárného opatření odvolání z funkce soudce.

O jiných zmanipulovaných řízeních nedisponuje vedení Krajského soudu jakýmikoliv poznatky… ani ministerstvo spravedlnosti o podobných informacích vedení krajského soudu nezpravilo."

Informace nebo jenom fámy?

V prohlášení se diplomatickým jazykem říká, co lze ve zkratce vyjádřit takto: Uveďte důkazy pokračující korupce mezi soudci, jinak šíříte fámy.

Ústecký senátor Jaroslav Doubrava uvedl, že v předchozích dnech v Deníku na tyto okolnosti upozorňoval:

„Najednou paní Marvanová mluví o justiční mafii, ale bez důkazů. Odkazuje na obecné zprávy tajné služby BIS. Vedení soudu má pravdu: Obviňte údajné mafiány z trestné činnosti a postavte je před soud. Jinak jde o populistickou poplašnou zprávu, kterou se chce paní Marvanová zviditelnit.

Podobná hysterie vznikla po obvinění ústeckého soudce Jiřího Berky. Justice přitom nedokázala dodnes proces rozhodnout. Je to populistická komedie."

Vedení Krajského soudu zdůraznilo, že míč není na jeho straně. Trestní stíhání konkurzního soudce (tzv. Kauza Berka) probíhá již 11 let. V případě trestně stíhaného soudce obchodního úseku Krajského soudu (Příhody) trvá již 3 roky.

„Vedení soudu by více než uvítalo, aby přinejmenším ministr spravedlnosti byl odpovědně informován o konkrétních poznatcích BIS, neboť po prostudování veřejné části její výroční zprávy je zřejmé, že BIS podává zprávy s téměř ročním zpožděním oproti informacím médií, a vágností svých sdělení pouze vytváří negativní atmosféru vůči justici samotné…

Za této situace není možné dosáhnout případné očisty justičního stavu. Justice se v případě potřeby konkrétních osob a zájmových skupin kdykoliv stává mediálním štvancem, který má ze své povahy a ze zákona znemožněnu adekvátní obranu," zdůrazňuje prohlášení severočeského Krajského soudu, který spravuje soudy v celém Libereckém a Ústeckém kraji.

Účelová hysterie?

Pokud to, co se děje, nazývá Doubrava účelovou politickou hysterií, vedení Krajského soudu v Ústí nad Labem se vyjadřuje daleko kulantněji:

Vedení soudu „varuje před mediálními hony podobnými tomu, ve kterém se nyní bez svého zavinění ocitl Krajský soud v Ústí nad Labem. V poslední době takovéto mediální ataky vůči justici jako celku nabývají na síle a mohou být kdykoliv nasměrovány proti kterémukoliv soudu či pracovníku v justici bez ohledu na důkazy."