Podle státního zástupce Martina Vlčka měli připravit stát na daních o 14,6 milionu korun. V době od srpna 2008 do konce února 2011 v Ústí n. L. měli protiprávně snížit daňovou povinnost společnosti Viamont DSP. Špičák jako předseda představenstva společnosti Energetické a dopravní stavby nechal vystavit 17 faktur ve výši 59 500 000,50 Kč, včetně DPH, za koordinaci a technickou pomoc.

Rekonstrukce

U soudu státní zástupce uvedl, že Novák, Kliner a Pavel, všichni z Viamontu DSP, nechali faktury schválit, proplatit a zahrnout do účetnictví firmy. Přitom podle obžaloby věděli, že společnost Energetické a dopravní stavby při zakázce na rekonstrukci mostu na silnici č. I/13 v Děčíně žádné práce na koordinaci a technické pomoci při výstavbě neuskutečnila.
Stavba stála 560 milionů korun a investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic. Špičák měl podle žalobce vystavit 17 faktur dohromady na 59,5 milionu korun. Díky tomu Viamont DSP měl zkrátit daň 
z příjmů o 14,6 milion korun.

Státní zástupce podal obžalobu na:Ondřeje Nováka (1972), předsedu představenstva společnosti Viamont DSP, bytem Radějovice, okres Praha – východ.
Jiřího Klinera (1955), člena představenstva společnosti Viamont DSP, bytem Ústí nad Labem
Zdeňka Pavla (1966), zaměstnance společnosti Viamont DSP z Chuderova
Bronislava Špičáka (1978), předsedu představenstva společnosti Energetické a dopravní stavby, současného ředitele Severočeské vodárenské společnosti, bytem Ústí nad Labem.

Žalobce bude muset u trestního senátu prokázat, že jsou čtyři manažeři skutečně usvědčováni  výpovědí svědků a listinnými důkazy, především předloženými Finančním úřadem v Ústí nad Labem.

Vlček dodal, že „podle zjištění finančního úřadu společnost Energetické a dopravní stavby fyzicky ani písemně ničeho nevykonávala. Správce daně, tedy finanční úřad, neuvěřil ani vysvětlení, že deklarovaná koordinace a technická podpora při výstavbě byla jenom  nesprávným názvem či označením pro odstoupení od smlouvy nebo finanční vypořádání mezi účastníky."

O čem hovořil generální ředitel a předseda představenstva Viamontu DSP Ondřej Novák před soudem
Ze tří firem pracovaly na zakázce jenom dvě, potvrdil generální ředitele a předseda představenstva společnosti Viamont DSP Ondřej Novák před pondělním ústeckým krajským soudem.
Novák uvedl, že v době, kdy Ředitelství silnic a dálnic, oblast Chomutov vyhlásilo veřejnou soutěž na rekonstrukci mostu na silnici I/13 
v Děčíně, rozhodl, že se společnost Viamont DSP veřejné soutěže zúčastní.

Nabídku podaly ve sdružení celkem tři  společnosti – Viamont DSP jako lídr sdružení, dále společnosti JHP Mosty a Energetické a dopravní stavby. Viamont DSP  se zabývá železničními stavbami a má i divizi mostních konstrukcí. Společnost měla v daném případě zájem podílet se na odborných pracích, druhou byla společnost JHP specializující se na silniční mosty. Společnost Energetické a dopravní stavby jako místní firma měla provádět zemní práce a betonové konstrukce.

V průběhu stavby měl Viamont DSP zájem rozšířit svůj podíl na stavbě a zároveň společnost Energetické a dopravní stavby souhlasila, že stavbu předá ve prospěch Viamont DSP a JHP Mosty.

Třetímu účastníku sdružení společnosti Energetické a dopravní stavby měly obě firmy vyplatit postupně odškodné 50 milionů korun. Vznikly dodatky ke smlouvě, kde bylo uvedeno, že Energetické a dopravní stavby měly provádět práce „v koordinaci a technické podpoře při výstavbě". Totéž bylo napsáno i na fakturách.

Novák s obžalobou nesouhlasí, protože platby představovaly odstupné, náhradu za ušlý zisk. Na otázku proč místo 50 milionů bylo vyplaceno 59,5 milionu, Novák uvedl, že to byl asi podíl z neplánované práce nad původní rozpočet. Obdobně vypovídali i další obžalovaní.

Kde je jádro problému?

Hned v první den jednání vyplynulo v pondělí z výpovědí některých obžalovaných, že pointa příběhu je vlastně jednoduchá: Vzniklo sdružení tří firem kvůli zakázce – opravě děčínského silničního mostu. Energetické a dopravní stavby nakonec přenechaly své aktivity dvěma zbývajícím členům. Ale za to, že nebudou na zakázce nic dělat, dostanou jako odstupné 50 milionů korun.

Zbytek zisku z rekonstrukce si rozdělí obě zbývající společnosti.

Musely zůstat spolu ve sdružení

Protože Ředitelství silnic a dálnic podepsalo smlouvu 
o realizaci rekonstrukce se sdružením, tedy se třemi firmami, zůstaly Energetické a dopravní stavby jakoby aktivní ve sdružení, „protože zadavatel dal zakázku sdružení. Proto musely Energetické a dopravní stavby být i nadále členem sdružení. Kdyby ze sdružení vystoupily, nemohlo by sdružení dále realizovat zakázku," uvedl u soudu Novák.

Čili: Energetické a dopravní stavby nic nedělaly, ale byly i nadále členy sdružení, a dostávaly peníze fakturou 
v rámci „koordinace a technická podpora při výstavbě". To byl podle Nováka jenom nesprávný název pro odstoupení od smlouvy. Ale zároveň to byl problém, kvůli kterému se čtyři manažeři ocitli u soudu. Oficiálně bylo placeno něco, co nebylo vykonáno.

Špatná formulace

„Nebylo jasně definováno, že to jsou peníze za odstoupení. Nesprávná formulace je v dodatku smlouvy, a tudíž i ve faktuře. To nám v té době uteklo," řekl Novák.

Jak to bylo se zdaněním?  Novák se zmínil, že spíše zaplatili daň dvakrát, za Viamont a ještě Energetické a dopravní stavby.

Soud bude řešit kauzu celý týden. Zda padne koncem týdne  rozsudek, není jisté.