Nejklidnějšími oblastmi na severu Čech jsou z hlediska bezpečnosti okresy Semily a Louny. V těchto okresech lze očekávat poněkud klidnější život. Statistiky to potvrzují.

Méně násilí, krádeží a celkově menší množství trestných činů ze semilského a lounského okresu činí nejklidnější okresy Libereckého a Ústeckého kraje.

Semily vedou

V Libereckém kraji semilský okres patří k venkovským oblastem s řadou obcí, menších silnic, pole a louky střídají lesy a kopce přechází v hory, v Krkonoše. Také okresní město Semily patří k menším zelení sevřeným městům.

Lounský okres je zemědělský. Převážně rovinatý terén je protkán řadou podhorských obcí a menších měst. Největší jsou historická města Louny a Žatec. Také zde je klidněji než v průmyslových okresech s velkými městy.

Méně než jinde

Loni v lounském okresu policie evidovala 2397 trestných činů, nejméně ze všech okresů v Ústeckém kraji.

V roce 2012 semilský okres evidoval 1338 trestných činů, což byl nejmenší počet ze všech okresů Libereckého kraje.

Znamená to též, že i v klidnějším lounském okresu vyšetřovala policie o tisíc více útoků proti zdraví a majetku občanů, než za stejné období na Semilsku. Přesto v porovnání s ostatními okresy Ústeckého kraje je na Lounsku poměrně klid.

Pololetní bilance

Za první pololetí roku 2013 v semilském okresu policie evidovala jenom 733 trestných činů a na Lounsku 1296.

Pro srovnání, za stejnou dobu na Mostecku policie evidovala 2712 trestných činů. Nejvíce v kraji.