Do soudní síně vstoupil Kalužík netečný, skleslý. "Chci se omluvit, byl bych rád, kdyby to šlo vrátit," pronesl vrah a více nevypovídal.

Škrtil ji kalhotami

V úterý 14. dubna ráno před ústeckým trestním senátem krajského soudu státní zástupce na začátku procesu přednesl obžalobu. Uvedl, že 9. září 2014 v dopoledních hodinách odjel Kalužík z Chomutova do Klášterce nad Ohří a před základní školou počkal na Elišku. Kolem třinácté hodiny dívka vyšla ze školy. Byla to osudová chvíle.

Státní zástupce dále v jednací síni uvedl: „Poškozenou zlákal ke společné cestě mimo obydlenou část Klášterce nad Ohří ve směru na obec Hradiště, kde s ní odešel do lesního porostu, v jehož blízkosti vede Podkrušnohorský přivaděč. V křovinatém porostu ji kolem 14.30 hod. povalil na zem do polohy obličejem k zemi… a začal jí rdousit. Nezletilou škrtil i jejími kalhotami…"

Hovořil též o znásilnění dívky Kalužíkem.

Dále státní zástupce uvedl o vražedném útoku: „Konal tak v úmyslu poškozenou usmrtit, aby nemohla oznámit jeho jednání, neboť jej znala v rámci příbuzenského vztahu. Způsobil ji smrt udušením. Při odchodu z místa činu postupně odhazoval věci nezletilé. Na místo činu se vrátil kolem 18.00 hod., aby se přesvědčil, že nezletilá skutečně nežije. Když si to ověřil, odešel na nedaleký posed, kde přespal."

Příbuzní k soudu nepřišli

Následovalo čtení výpovědí příbuzných. Přímo k soudu se totiž na doporučení lékařů nedostavili ani rodiče zavražděné dívky, ani její babička. Všichni jsou stále ve špatném psychickém stavu. Nejvíce dolehla těžká post traumatická porucha na babičku. 

"Byl to vždycky ušlápnutý kluk. nevěřila jsem, že by byl schopný něco takového udělat," zaznělo z výpovědi matky malé Elišky.

Trauma jistě prohlubuje i fakt, že k hrůznému činu došlo jen dva dny po oslavě Elšičiných devátých narozenin a den poté, co vraha kvůli dolouhodobým problémům s drogami vyhodila z bytu jeho matka.

Brání se obvinění ze znásilnění

Během úterního dopoledne ze čtených výpovědí obžalovaného bylo zřejmé, že se úporně brání obvinění, že by dívenku znásilnil.

Zajištěné stopy mají být vůči němu zřejmé. Pod jejich tíhou nakonec jenom připustil, že se pohlavních orgánů zavražděné dotýkal jenom jedním prstem. Vzhledem k tomu, že za vraždu mu hrozí nejvyšší trestní sazba, jeho obrana před trestným činem znásilnění je spíše snahou, aby zachránil alespoň něco málo ze své lidské důstojnosti.

Předsedkyně trestného senátu Kamila Krejcarová uvedla, že ve středu předstoupí před senát soudní znalci a přednesou výsledky svých šetření a laboratorních testů.

Vynesení rozsudku se předpokládá ve čtvrtek 16. dubna.

Problémový muž

Kalužík, jako podezřelý, po svém zatčení uvedl, že zhruba od 19 let užívá pervitinu. Nemá zaměstnání ani žádný jiný příjem. Matka ho vyhodila z domu den před činem.

Obžalovaný neměl kvůli svému chování dobrou pověst. Byl agresivní, i ke své přítelkyni. Musel proto od ní odejít z bytu. Šel k matce, ale nakonec musel odejít i z matčina bytu.

Protože byl viděn u školy v době, kdy skončilo zavražděné dívce vyučování, stal se podezřelým.

Čtvrtý den po vraždě byl vzat do vazby. Po dvou týdnech se přiznal k vraždě, ale popíral znásilnění.