Spolupráce české, německé a polské policie a celníků v příhraničním styku se stále prohlubuje. Podobně roste „spolupráce" drogových dealerů, především mezi severními Čechami a německým příhraničím. Pašeráci též využívají území Polska stále více k dovozu léků s pseudoefedrinem pro výrobu pervitinu, nejen k nelegálnímu dovozu cigaret a tabáku.

Martin Stočes z libereckého celního úřadu uvedl, že letos vzrostl záchyt léků dovážených z Polska na území Libereckého kraje zhruba o dvacet procent.

Statisíce léků

Léky s obsahem pseudoefedrinu dovážejí pašeráci z Polska, aby z nich na severu Čech vařiči vyrobili pervitin. „Celníci v rámci mobilního dohledu v Libereckém kraji kontrolují auta jedoucí z Polska. Pokud pašeráci jedou dál do Ústeckého kraje, i tam hrozí pašerákům to, že budou zastaveni celníky a odhaleni.

Kolik tablet léků je propašováno na sever Čech z polských lékáren, lze jenom odhadovat. Určitě přesahuje roční dovoz hranici dvou set tisíc tablet léků s pseudoefedrinem. Jedná se převážně o léky zvané Sudafed, Acatar, Modafen a jiné.

Kromě dovozu z Polska léky s pseudoefedrinem dováží pašeráci i z Německa. Když je z léků vyroben pervitin, je vyvážen do Německa, kde je prodáván za vyšší cenu než v Čechách. Na tomto obchodu se podílí v posledních letech stále aktivněji „obchodníci" z vietnamské komunity na území ČR i SRN.

Polská trasa

Řadu let je polská hranice důležitá také pro pašování cigaret. Již před dvěma lety uvedl k problému na česko-polské hranici Jiří Nejedlý z tehdejšího ústeckého Celního ředitelství: „Existuje tzv. východoevropská trasa a jihoevropská trasa, po které byly a jsou dováženy do České republiky tabákové výrobky z bývalých států Sovětského svazu a ze zemí Balkánského poloostrova. Zásilky jsou rozmělněny na menší množství, než tomu bývalo v minulosti, případně je přes cigarety položen krycí náklad. Deklarovaný příjemce oficiálně převáženého zboží nevykazuje žádné rizikové znaky. Jde o nenápadnou všední firmu."

Obecně lze říci, že cigarety pro český a německý trh se do Polska pašují nejčastěji z Ukrajiny a Běloruska. Přes Polsko se dostávají k české hranici a v rámci Schengenského systému jsou převáženy k nám na sever Čech z oblasti Liberecka.

Převoz zajišťují většinou Poláci a Češi. Využívají přitom mnohdy automobilů s cizími poznávacími značkami, ale nejen s německými, ale prakticky z jakéhokoliv státu EU, které se podaří ukrást.

Řidiči převážející kontraband si myslí, že registrační značky vozů z jiných států než z Polska a ČR nebudou celníky tolik zajímat.

Přes Liberecko se dováží z Polska na sever Čech cigarety většinou asijským prodejcům, kteří je potom pokoutně prodávají nejen v příhraničních tržnicích, ale také ve večerkách v obcích a městech.

Zdravotní rizika

Koupě nelegálně prodávaných cigaret představuje především hazardování se zdravím. Kvalita padělaných cigaret bývá z hlediska chuti i balení již poměrně vysoká a běžný spotřebitel nedokáže často padělek rozpoznat.

Podle celníků padělané cigarety obsahují až o 75 procent více dehtu, o 28 procent více nikotinu a zhruba o 63 procent je větší množství oxidu uhelnatého než u cigarety vyrobené podle unijní normy. O dalších, často nechtěných příměsích vzniklých při skladování a výrobě ani nemluvě.

Laboratoře zkoumající tabák použitý v ilegálně vyrobených cigaretách docházely k nepříjemným poznatkům:

Lidé kouřili nejen podřadný tabák, ale dostávali do sebe také plísně, protože tabákové listy byly často plesnivé a navlhlé. Ilegálně vyrobené cigarety byly (i dnes jsou, pokud je koupíte) zdravotně daleko nebezpečnější než cigarety oficiálně vyráběné nadnárodními tabákovými koncerny.

Dnes si kuřák nemůže být jistý ani tím, zda pašované cigarety z Ukrajiny jsou skutečně pašované. Mnohdy se jedná o utajenou výrobu cigaret v Čechách. Výrobní náklady na nelegální výrobu cigaret jsou extrémně malé. Pokud jsou vyráběny ve vietnamských manufakturách, Vietnamci v nich pracují za naprosto směšnou mzdu.

Policisté a celníci ale objevili na severu Čech i tajné výrobny cigaret v režii českých výrobců.

Vzpomínka

Jedna česká ilegální výrobna cigaret byla v prosinci 2012 objevena na Liberecku, ve Vratislavicích nad Nisou. Do výrobní linky tam byly připraveny cigaretové filtry, cigaretové papírky, celofány a další drobnosti, bez kterých se výroba cigaret neobejde. Při razii policistů a celníků byla linka v plném provozu a obsluhovalo ji několik osob.

Celníci tehdy na místě zajistili 5 690 000 kusů nezdaněných cigaret a 20 tisíc kilogramů tabáku v různých stadiích úpravy, včetně obalového materiálu. Jako prémii našli 11 217 litrů nezdaněného alkoholu různých značek.

Státu byla způsobena škoda na daních a dalších poplatcích přes padesát milionů korun.