Amnestie prezidenta republiky působí v řadě případů velmi nečekaná překvapení. Soudci například zjišťují, že notoričtí recidivisté se mohou stát přes noc ctnostnými, nikdy netrestanými občany. Z tohoto pohledu je zajímavý příběh, v němž odvolací senát ústeckého krajského soudu nevyhověl Lukáši Žigovi (1989) z Chomutova v jeho odvolání.

Odsouzenému muži se nelíbilo, že byl odsouzen k 8 měsícům vězení. Odvolání mu nepomohlo, protože byl recidivistou.

Ukradl plot

Koncem roku potvrdil ústecký krajský soud rozsudek chomutovského soudu. Muž byl odsouzený, protože řidiči viděli, jak dva muži pilně rolovali plot u pozemku vedle silnice.

Zjev mužů budil podezření a řidiči pilné muže nahlásili policii. Ta zjistila, že před polednem 13. února 2012 v Chomutově u silnice I/13 u kruhového objezdu u benzínové čerpací stanice Robin Oil odcizil Žiga s kamarádem 25 m pletiva v hodnotě 4900 Kč.

Ale z odsouzeného recidivisty se zázračně stane netrestaným člověkem.

Série odsouzení

Odvolání odsouzenému nepomohlo, protože byl odsouzen za krádež a v době krádeže byl již pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Chomutově odsouzen v září 2010 pro krádež k trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců s podmínkou na 2,5 roku.

Dále byl odsouzen pravomocným příkazem chomutovského soudu z března 2010 pro krádež v trvání 1 roku s podmínkou na 2 roky.

K tomu ještě chomutovský soud odsoudil muže znovu k obecně prospěšným pracím ve výměře 300 hodin v únoru 2011. Ale neodpracoval ani hodinu.

Celkem byl odsouzen v posledních letech čtyřikrát rychle za sebou.

Znamenalo to, že odsouzením do vězení se mu promění také podmíněná odsouzení na nepodmíněná. Měl také šanci jít si odsedět neodpracované hodiny veřejně prospěšných prací.

Velká nula

Jenže na Nový rok se náhle objevila amnestie prezidenta republiky. Podle soudce ústeckého krajského soudu Jana Chocholatého se bude vztahovat amnestie nejen na osmiměsíční pobyt Žigy ve vězení, ale také na tři další odsouzení, která „nasbíral" za dobu, na kterou se vztahuje amnestie.

„Vzhledem k tomu, že amnestie znamená také, že na amnestovaného se hledí jako na netrestaného, pravomocně odsouzený Žiga se stává ve skutečnosti člověkem netrestaným. Pokud by se dostal odsouzený a potom amnestovaný muž opět do rozporu se zákonem, byl by v tu chvíli pro soud ještě netrestaným občanem," uvedl soudce Chocholatý a dodal:

„Zajímavé bude, jak se promění kriminální statistiky za rok 2013. Dojde jistě k poklesu počtu stíhaných recidivistů. Řada z nich může v těchto dnech opět spáchat trestný čin, ale pro statistiky budou po amnestii netrestaní. Přitom pro policisty a soudce v jejich okresu budou představovat pachatelé známé zlodějské firmy. Je to velmi paradoxní důsledek amnestie."

V roce 2012 podle policejních statistik z 2142 stíhaných osob např. v chomutovském okresu bylo 1195 recidivistů, tedy přes padesát procent policií vyšetřovaných lumpů.