Někteří jsou obviněni z podplácení ve spolupachatelství, jiní z přijetí úplatku, dva z obojího. Se stíháním byla 3. října 2013 seznámena Disciplinární komise FAČR.

Vzpomínka na SMS

Sázkařský příběh začíná údajně začátkem listopadu 2012 na Táborsku. Tam někdo přijal SMS, že jeho mužstvo jede do Olomouce, a stejně prohraje. Proč si při tom nepřivydělat? Je jedno, jestli mužstvo vyhraje nebo remizuje, stačí, když čtyři góly padnou po patnácté minutě zápasu. Pokud to vyjde, dostane příjemce SMS zprávy 5 až 6 tisíc eur.

Reakce nebyla žádná. Proto přišla další SMS s podobným obsahem o pár dní později. Ať se oslovený hráč ozve.

11 obviněných
členů FAČR
Ondřej Bíro
Vítězslav Brožík
Jan Halama
Jan Hanzal
Jaroslav Chalupa
David Jablonský
Daniel Kaplan
Karel Kodeš
Lukáš Křeček
Michal Macháček
David Placák

Hráč oznámil příjem SMS trenérovi, ten to řekl ještě vyššímu fotbalovému funkcionáři. Následoval telefonát na fotbalovou asociaci, a jeden z pracovníků svazu jménem Martin prý případ nahlásil policii.

Údajně tímto okamžikem začalo policejní vyšetřování. Ještě v listopadu 2012 začal soudně povolený odposlech řady telefonů.

Právník, který nechce být jmenován, uvedl, že několik tvůrců SMS zpráv a „telefonistů" je vyšetřováno českou i slovenskou policií. Policisté v obou státech zahájili razii ve stejném okamžiku. Na české straně bylo při zahájení akce vyslechnuto přes čtyřicet osob. V kauze se údajně objevuje často jméno Slováka Mariána Dirnbacha. Ten není v českém seznamu dvanácti vyšetřovaných.

Juniorský příběh

Zájem byl údajně především o ovlivnění juniorské fotbalové ligy a některých zápasů z České fotbalové ligy. Například měl být údajně ovlivněn zápas mezi Loko Vltavín a fotbalový klubem z Horních Měcholup.

Prý by nebylo špatné, kdyby vyhrál Loko Vltavín 4:0.

Dvojí vyšetřování

K dispozici má být řada telefonátů, a mnoho desítek SMS zpráv, ale prý bude problematické prokázat v řadě případů, jak oslovené osoby reagovaly na telefonní nabídky.

Kromě policejního vyšetřování se snaží o své vlastní vyšetřování Fotbalová asociace (FAČR) s využitím informací od policie.

Disciplinární komise FAČR minulý týden vyslýchala svědky, např. záložníka ligových Teplic Egona Vůcha. Byl mezi těmi, kdo byli kontaktováni kvůli ovlivňování zápasu.

Údajně Vůch měl být koncem listopadu 2012 osloven, aby ovlivnil Pohár České pošty mezi FK Teplice a TJ Jiskra Domažlice. Mělo mu být prý nabídnuto nejméně 25 tisíc korun, pokud se mu podaří ovlivnit zápas. Policie ale údajně nemá žádnou informaci (z telefonátu či SMS), jak Vůch na nabídku reagoval. U disciplinární komise měl Vůch, podle médií, uvést, že nabídku odmítl.

Válka o hráče je v poločasu: Policejní kauza žije řadou fotbalových právních sporů

Severní Čechy - Vyšetřování údajných sázkařských machinací budí velké vášně i kvůli pozastavení činnosti hráčů. Jde o rozhodnutí disciplinární komise, že budou hráči členové Fotbalové asociace (FAČR) potrestání zákazem jejich práce účasti na fotbalových zápasech.

Kauza se kromě policejního vyšetřování mění tím také v právní bitvu.

Disciplinární válka

Na webových stránkách FAČR je uvedeno, že obvinění se týkají období před 1. 7. 2013. Proto podle nového disciplinárního řádu platného od 1. července letošního roku (článku 62 odstavce 1) se na policií vyšetřované hráče vztahuje starý disciplinární řád platný do 30. června 2013. Starý disciplinární řád umožňoval uložit fotbalistovi zákaz závodní činnosti již v průběhu disciplinárního řízení. Podle nového řádu to již nejde vina musí být prokázána: „lze disciplinární řízení zahájit do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu, kterým se ukončuje trestní řízení."

Platí zásada, že pokud existují dvě právní normy, je v rozhodování vůči obviněnému použito právní normy, která je vůči němu shovívavější.

Například pokud člověk spáchal trestný čin v době platnosti Trestního zákona, tedy před lednem 2009, může mu být dnes vyměřen trest podle nového Trestního zákoníku, pokud bude pro odsouzeného trest mírnější.

„Podle této zásady má být přistupováno i k fotbalistům. Měli by být posuzováni podle shovívavější normy, tedy podle nového Disciplinárního řádu. Ten nezakazuje fotbalistům hrát v době jejich vyšetřování," hodnotí situaci ústecký advokát Jiří Nedvědický, a souhlasí s ním i děčínský advokát Narcis Tomášek.

Východisko?

Fotbalová asociace chce najít kompromisní řešení. Minulý týden oznámila, že disciplinární řád by doznal částečné novelizace. Ve výjimečných případech by získala disciplinárka pravomoc na 30 dní podezřelé postavit mimo hřiště a rozhodnout, zda lze hráče potrestat.

Základním problémem zůstává čas od prvotního vyšetřování fotbalisty a případným pravomocným odsouzením.

„K pravomocnému rozsudku může dojít i za rok a půl, či za dva roky. Po ukončení vyšetřování je předán spis státnímu zastupitelství. Státní zástupce vypracuje obžalobu. Předá ji soudu. Prvoinstanční soud potrvá řadu měsíců, protože kromě odposlechů bude třeba vyslechnout řadu svědků. Potom bude následovat odvolání. Jde o dlouhodobou záležitost. Podle nového disciplinárního řádu po celou dobu až do vynesení pravomocného rozsudku by mohli fotbalisté hrát," uvedl Tomášek.

S Nedvědickým se shoduje, že není předem dáno, že bude obžalováno všech 12 osob, a že budou hráči odsouzeni.

„Setkal jsem se s řadou případů, kdy převážily pochybnosti a obžalovaný byl osvobozen. Nepomohly ani odposlechy. Co se může zdát dobré policii a státnímu zástupci, nemusí u soudu uspět," zdůraznil Nedvědický.

Boj o obálky

Dalším zajímavým příběhem je snaha disciplinární komise ukončit angažmá fotbalistů při zápasech. Disciplinárka rozeslala rozhodnutí o zákazu, ale fotbalisté hráli dál, protože jim nic nebylo doručeno.

Podle advokáta Tomáška je doručeno rozhodnutí disciplinární komise v okamžiku, kdy někdo osobně předá rozhodnutí přímo do ruky hráče. Hráč si nemusí vyzvednout zásilku na poště.

„Na rozdíl od soudní praxe v občanskoprávních záležitostech v rámci vztahu firem (organizací) a občanů (hráčů) fikce doručení neplatí. Pokud obálka čeká na vyzvednutí do určitého termínu na poště, po uplynutí této doby nelze považovat zásilku za doručenou. Čili nakonec musí hráči doručit obálku kurýr," dodal Tomášek.

Milan Vávra za FK Lovosice uvedl totéž co Tomášek: „Na stránkách FAČR je uvedeno, že zákaz činnosti byl hráčům odeslán dne 4. 10. 2013 doporučeným dopisem s dodejkou a teprve poté, až se vrátí dodejka na FAČR, bude určen termín, odkdy má ten či který hráč činnost zastavenou… Fikce doručení je veřejnoprávní předpis a pro doručování v rámci fotbalové disciplinární komise (DK FAČR) je bezvýznamný. Doručování v oblasti soukromoprávní je zcela něco jiného než doručování ve sféře veřejnoprávní, pojem doručení je dán § 45 odst. 1 Občanského zákona."

Mail do FK Lovosice přece jenom dorazil, ale daleko později. V mailu bylo minulý týden uvedeno, že „oznámení o rozhodnutí DK FAČR bylo rozesláno dne 4. 10. 2013 doporučeným dopisem s dodejkou… uplynula lhůta 10 dnů od oznámení o uložení zásilky na poště, a bez ohledu na skutečnost, zda si výše uvedená osoba zásilku fyzicky převzala, lze rozhodnutí DK FAČR ze dne 3. 10. 2013 považovat vůči této osobě za doručené, a tudíž účinné."