Ten měl pronajatý byt na dobu určitou, smlouvu podepsal na rok. Po předčasném ukončení nájmu po 11 měsících však dostal vyúčtování s položkami, které ve smlouvě vůbec neměl. Například s poplatky za fond oprav nebo za správu domu. Celkem majitelka bytu požadovala po Michalovi částku 11 602 korun.

„S vyúčtováním jsem samozřejmě nesouhlasil a své stanovisko vyjádřil v dopise ihned, jakmile jsem pochybení zjistil. Majitelka mi naopak měla zaplatit částku 6702 korun jako přeplatek. I když jsem jí opakovaně situaci vysvětloval, stále si trvala na svém,“ popisuje Michal, který se obrátil na právníka ze společnosti Vaše nároky, která lidem v podobných případech s finančními nároky pomáhá.

Ilustrační foto
Velké Březno vyzvalo občany k šetření s pitnou vodou

Právník z doložených listin usoudil, že Michal majitelce nic platit nemusí a naopak má nárok na přeplatek.

„Vyúčtování služeb musí být navíc nájemníkovi doručeno nejpozději do čtyř měsíců od konce zúčtovacího období. V případě, že tomu tak není, má nájemce nárok na pokutu z prodlení,“ objasňuje právník Petr Novák.

Jednání u soudu bylo rychlé

Na předžalobní výzvu, kterou majitelce zaslal, nebrala majitelka bytu ohled. Proto na ni Michal podal žalobu. Soudní řízení bylo rychlé. Majitelka za půl roku od podání žaloby musela zaplatit 6702 korun včetně úroku 850 korun. „Uhradit musela i několikatisícové náklady za právní zastoupení,“ doplňuje Novák.