Muži bylo kladeno za vinu, že se od konce května 2014 měl aktivně zapojit do ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny na straně separatistické Doněcké lidové republiky v bojích proti legální vládě Ukrajiny. Za svoji aktivní činnost měl být dokonce Doněckou lidovou republikou vyznamenán za statečnost, kdy bojů se měl účastnit nejprve v pozici velitele bojového vozidla a poté jako velitel ozbrojené skupiny roty tankového pluku v hodnosti podplukovníka.

Odsouzený muž by s největší pravděpodobností měl stále pobývat na východě Ukrajiny v Doněcké lidové republice.