Trestní senát ústeckého krajského soudu odročil zahájení procesu proti třem lékařům a jednomu inženýrovi. Ti měli podle obžaloby připravit několik tisíc lidí o stamiliony korun.

Celkem 5 851 poškozených, kteří svěřili desítky tisíc korun společnosti Rhinoceros, si proto musí počkat na proces, který by jim měl přiřknout náhradu škody, až na podzim. Místopředsedkyně krajského soudu Jana Kurešová musela odročit zahájení procesu až na září tohoto roku.

„Měli jsme zahájit projednávání obžaloby již 5. května, ale bohužel začátek jednání je přeložen až na září. Nelze předpokládat, že soudní jednání bude ukončeno dříve než v příštím roce. Jeden z obžalovaných přišel o advokáta. Musí si sehnat nového, popřípadě mu bude advokát přidělen. Vzhledem k velkému rozsahu kauzy bude muset mít advokát dost času na prostudování spisu. Proto jsme museli přeložit jednání až na podzim," vysvětlila Kurešová, proč došlo ke zpoždění v této kauze.

Dlouhý stín pyramidové hry

Jde o kauzu společnosti Rhinoceros (Nosorožec). Čtveřice je stíhána v souvislosti s projekty Avalanche a Avareal. Jejich aktivitu lze přirovnat k pyramidové hře.

Historicky první podvod na důvěřivém člověku měl proběhnout podle obžaloby 25. května 2000, kdy pan Pavel přišel o 68 tisíc Kč. Poslední podvod číslo 5 851 z 28. října 2002 postihl pana Jindřicha. Také on přišel o 68 tisíc korun. Podle obžaloby téměř šest tisíc osob bylo připraveno nejméně o 437 654 800 Kč, včetně ušlého zisku. Pokud bude prokázána vina obžalovaných, mohou padnout i desetileté tresty.

Již na podzim 2012 uvedla místopředsedkyně ústeckého krajského soudu Jana Kurešová, že příprava procesu bude zdlouhavá.

„Znamená to v první fázi oslovit všech 5 851 poškozených. Bude potřeba delší příprava nejen kvůli velkému počtu poškozených. Spis má 315 svazků, a to není také žádná maličkost," uvedla tehdy Kurešová.

Že došlo ke škodě, o tom nelze pochybovat. Proces s obžalovanými bude především o tom, zda došlo k podvodu, nebo pouze nevyšla kalkulace se zhodnocením dluhopisů.

Nosorožec z Mostu

Dva lékaři a jeden inženýr jsou obžalováni, že od 25. 5. 2000 do 23. 4. 2006 na řadě míst v České republice, jako členové představenstva obchodní společnosti Rhinoceros sídlící oficiálně v Mostě, měli v úmyslu získat podvodně peníze pomocí projektu pod označením Avalanche.

Podle obžaloby prostřednictvím získaných členů projektu a dalších osob, s použitím manipulativních psychologických metod, vylákali na základě písemných smluv o půjčce od poškozených, jako zájemců o vstup do projektu, od každého 68 000 Kč. Peníze poukazovali společnosti Rhinoceros.

Jak jsme informovali o vyšetřování případu již v roce 2012, zájemce nalákali obžalovaní podle obžaloby pod záminkou příslibu spolehlivé garance vrácení půjčky ve výši 68 000 Kč plus úrok, a zhodnocení poskytnuté půjčky. Měli zisku docílit tím, že za část peněz z půjčky zakoupí dva zaknihované dluhopisy tzv. Stripsy.

Dolarová past vynesla miliony

Každý z dluhopisů bude v nominální hodnotě 1000 USD, splatné za 20 let, a potom je převedou na poškozené na základě smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva.

Jenže přitom zatajili lidem, že společnost Rhinoceros nedosahovala žádného zisku a nevyvíjela podnikatelské aktivity, na základě kterých by společnost mohla být schopna dostát závazkům.

Nebylo z čeho vrátit poškozeným věřitelům půjčky ve výši 68 000 Kč včetně úroku, celkem 74 800 Kč.

Obžalovaní převedli 908.978,40 USD z bankovního účtu společnosti Rhinoceros vedeného v Československé obchodní bance na účet jedné banky v Rohrbachu v Rakousku. Podle obžaloby měli v úmyslu vytvořit zdání, že se jedná o bankovní účet obchodní společnosti Avalanche International Ltd. Kupa amerických dolarů byla deklarována jako půjčka od společnosti Wellten Limited.

Také jsou obviněni, že neoprávněně disponovali částí z peněz získaných podvodem. Šlo o 15 370 958 Kč, které policie zajistila u jedné české banky.

Čtvrtý obžalovaný, lékařka, je obviněna z drobnějších podvodných skutků: Z legalizace výnosů z trestné činnosti a maření výkonu úředního rozhodnutí. Působila jako zaměstnanec podvodného Nosorožce.

Pád kurzu

Obžalovaní měli prý důvěru ve velký výnos dluhopisů. Jenže nakupovali dluhopisy tzv. Stripsy v letech 2001 a 2002, kdy odpovídal 1 dolar částce 35 Kč.

Kolik stojí dolar dnes? Kurz se pohybuje kolem 20 Kč. Výše půjčky byla na počátku projektu stanovena s ohledem na kurz amerického dolaru, na 37 Kč za 1 dolar.

O podvodném úmyslu podle obžaloby svědčí již to, že započali realizovat projekt Avalanche založený na příjímání půjček a přitom věděli o nepříznivých výsledcích podnikání své společnosti.