Muž Run Yang (1982), žijící v ČR v Rakovníku, šel do věznice s dozorem na 6,5 roku. Muž Zhang Xuan (1982), jenž se vydával také za osobu Qiang Zhan (1976) alias Zhang Xian (1982) žije v Praze 5 Stodůlkách, šel do věznice s dozorem na 5,5 roku. Odměny se dočkala i obžalovaná Chu Wenping (1968) alias Hai Fen Zheng (1970), trvale bytem Praha 5 Zličín. Šla si sednout za mříže na 6,5 roku do věznice s dozorem. Žena byla také vyhoštěna z ČR na dobu 10 let.

Padělali faktury

Zamřížované odměny se dočkali za to, že od června 2008 do května 2010 na různých celních úřadech v rámci celních řízení prostřednictvím celních deklarantů předkládali s celními doklady padělané faktury o nákupu zboží v Čínské lidové republice (ČLR), s uvedenou nižší než skutečnou nákupní cenou. Za nižší cenu bylo i menší clo.

Zboží, namísto skutečných příjemců kupujících, dováželi a clili prostřednictvím obchodních společností SATT FINANCE, LYMTEX, SICOOP a JFC TRADING.

Za ně vystupovali Run Yang a Xuan Zhang, a to i pod jinými jmény, oba obžalovaní se spoluobžalovanou Chu Wenping, rovněž používající jiné jméno, společně hradili náklady celního řízení, objednávali dopravu u různých autodopravců a hradili náklady za ni, zajišťovali dodání zboží skutečným příjemcům i mimo území ČR.

Jednali také s celními deklaranty, kteří vyřizovali transakce kolem faktur. Přitom na padělání dokladů se podíleli zejména Chu Wenping a Xuan Zhang. Díky nim bylo vyměřeno jejich firmám clo a DPH v nižší hodnotě.

Špička ledovce

Soud uznal, že bylo prokázáno „nejméně" 19 podvodů. Kolik podvodů a kolik stovek milionů takto nepřiteklo do státní pokladny se těžko dozvíme. Státní moc odhalila jenom nepatrný zlomek kšeftů.

Ale důležité je, že jsou podvodní obchodníci vyšachováni na několik let ze hry.