Podle obžaloby měl učitel Marcel Cichý iniciovat prodej asi 2,8 kilogramu marihuany. Vůdčí úlohu měl Marcel Cichý také podle spolupachatele Pavla Kišše.

Ze záznamů telefonních hovorů též vyplynulo, že transakci dojednal se slovenskými odběrateli učitel Cichý, a opakovaně se dotazoval slovenského odběratele na přesná data příjezdu do Trmic. Při předávání marihuany přítomen nebyl, protože nakonec nebylo co předávat.

Policisté z protidrogové centrály po příjezdu Slováků do Trmic viděli jenom setkání Slováků s Ladislavem Cichym a Pavlem Hrabou, pozdějším kurýrem pervitinu na Slovensko. Ti oznámili, že marihuanu pro ně nemají. Proto policisté nezaznamenali, že by bratranci z Trmic Slovákům předali marihuanu.

Zachránila ho mizerná kvalita

Učitele Marcela Cichého od mnohaletého trestu vězení zachránilo pouze to, že marihuana, kterou chtěl s bratranci prodat slovenským dealerům drog, byla natolik mizerné kvality, že si to rozmysleli. Proto Marcel Cichý byl odsouzen jenom za pokus prodeje drog, a mohl od trestního senátu ústeckého krajského soudu dostat podmínku.

close Marcel Cichý si vyslechl rozsudek. zoom_in Předseda trestního senátu Jiří Bednář v odůvodnění rozsudku doslova uvedl:

„Obžalovaný Marcel Cichý tvrdí, že si uvědomil nesprávnost svého počínání, a proto to chtěl ukončit. Pavel Kišš tvrdí, že ostatní kritizovali kvalitu jeho zboží, a proto marihuanu odnesl. Ladislav Cichy tvrdí, že s obchodem nechtěl mít nic společného, proto si vymýšlel, aby ostatní poplašil. Všechna vysvětlení soud považuje za akceptovatelná, a to i společně. Podle přesvědčení soudu tkvěl problém skutečně v kvalitě doneseného produktu. Obžalovaný Ladislav Cichy sice tvrdí, že marihuanu v krabici neviděl, že ji neotvíral, avšak přesto v sms zprávách v časech 16:37 až 16:46 hod. negativně kvalitu marihuany hodnotí, že je to na pohled fuj, že to oni nekoupí. Je logické, že obžalovaný Ladislav Cichy po zjištění kvality skutečně mohl mít zájem z obchodu vycouvat, neboť dodávka nekvalitního zboží jeho odběratelům by mohla ohrozit jeho další aktivity. Je rovněž logické, že i Marcel Cichý si uvědomil, že obchod by mu mohl přinést více problémů, než zisku, a rozhodl se od celé věci distancovat. Je také logické, že Pavel Kišš si krabici s marihuanou, jejíž kvalita byla předmětem zdrcují kritiky, vzal a odnesl domů."

V odůvodnění rozsudku soudce Bednář také uvedl k prodeji pervitinu na Slovensko o vině Ladislava Cichého, bratrance trmického učitele Marcela Cichého zajímavé podrobnosti.

Vánoční nadílka od babičky

Bednář uvedl: „Ladislav Cichy účast na dovozu pervitinu z Trmic na Slovensko odmítá. Avšak je jednoznačně usvědčován výpovědí zadrženého kurýra Pavla Hraby. Popsal, jak jej Ladislav Cichy nutil, aby balíček na Slovensko odvezl. Pro pravdivost tvrzení svědka Hraby v tomto případě svědčí provedené odposlechy. V hovoru dne 1.12.2016 ve 20:59 hod. se Ladislav Cichy a Tomáš Tóth domlouvají, že se Ladislav Cichy ozve dvanáctého. Od 9.12. začíná sms komunikace mezi Ladislavem Cichym a Tomášem Rothem… Jestliže by cestu organizoval Pavel Hraba sám, jak tvrdí Ladislav Cichy, neměl obžalovaný důvod se do to této cesty nijak vměšovat. Z sms zpráv a telefonických hovorů 13.12.2014 je však zřejmé, že už v 05:58 Hraba informuje Ladislava Cichyho, že už bude na místě. Proč by tak činil, kdyby s cestou neměl Ladislav Cichy nic společného? Následně se Ladislav Cichy snaží dovolat Tomáši Tóthovi, aby jej informoval o příjezdu Pavla Hraby. Instruuje také Hrabu, jak má dále postupovat.
Když dorazil Hraba na místo, v hovoru v 07:12 hod. upozorňuje Ladislav Cichy Pavla Hrabu, že jestli půjde z auta, ať vezme vánoční nadílku od babičky s sebou. Potom zasáhla policie a zadržela kurýra z Trmic i slovenské dealery."

Trojici kurýrů téměř s kilogramem pervitinu zadržela slovenská policie. Všichni jsou stíháni na Slovensku.

Soudce Bednář na zásah slovenské policie reagoval poznámkou: „Není nutné podotýkat, že při prohlídce auta slovenská policie našla jedinou „nadílku", a to balíčky s pervitinem."