Padělky tu odhaluje pracoviště expertizy dokladů a písemností.

Jak odhalit falzifikát?

Vyrobit padělek cestovního pasu, vysvědčení, občanského či technického průkazu či doklad o nějaké transakci obvykle znamená, že text s typickými grafickými prvky přenesete pomocí nějakého technického zařízení na papír nebo plast.

Ale různorodost těchto materiálů je pro padělatele past. Existují stovky výrobců papíru, inkoustů, razítek, tužek a per. Stopy od razítka, sešívačky, z tiskárny počítače jsou vždy jedinečné.

Pokud u čtyřstránkového dokumentu vyměníte jednu stranu za jinou, znalec bude zkoumat list papíru, zda je totožný s ostatními listy v dokumentu, zda tisk všech čtyř listů navazuje, nebo byl jeden list vytištěn později nebo na jiné tiskárně.

Také lze odhalit, zda byl dokument sešit tj. zkompletován jednou či dvakrát po sobě apod.

Makro/mikroskop

U expertizy dokladů a písemností hledí znalec na dokument přes přístroj, který my laici nazýváme mikroskop, ale pro něho to je makroskop. Poskytuje zvětšení, které je menší než u mikroskopu, ale pro pátrání po identitě dokumentů a dokladů je vhodné.

Důležitou pomůckou je vzor pravého dokumentu, dokladu, diplomu, ceniny. Pro falšování 30 let starého vysvědčení už dnes těžko najdete vhodný tiskopis.

Dnešní tiskopisy vysvědčení lze obstarat naopak poměrně lehce. Srovnávání s originálem pro znalce znamená, že musí porovnat všechny ochranné prvky.

Všední firemní dokument obsahuje grafické symboly firmy, určitý grafický standard, typické razítko.

Ceninové a speciální papíry jsou nákladnější, objevují se vodoznaky, speciální vlákna nahodile rozložené v papíru, střídají se slabší a silnější vrstvy papíru, takže proti světlu vidíte v papíru znaky, které jinak nejsou viditelné. Čím je doklad cennější, tím více vrstev má.

V občanském průkazu pod makroskopem například najdete i slova české hymny.

Tisk zanechá stopy

Důležitým vodítkem je i tisk. Existuje řada tiskových technik. Například tisk z výšky, metoda tisku použitá poprvé Gutenbergem pro tisk první knihy, promáčkne písmeno do papíru.

Tisk z hloubky znamená, že znalec vidí pod mikroskopem inkoust vytvářející doslova kopečky barvy.

Existují ještě další techniky, kromě toho známe laserové a inkoustové tiskárny či termotisk atp.

Každý tisk zanechává specifické stopy, které znalec může sledovat.

A protože ne všechny tiskařské stroje jsou dokonalé, i nedokonalost tisku představuje specifický znak. Je jím dokonce i specifické opotřebení každé tiskárny, každého tiskařského stroje.

Pokud si doma budete na barevné tiskárně vyrábět peníze a přebytečný papír odstřihovat, pak vězte, že i trhy a řezy v papíru jsou také jedinečnými stopami.

Pokud jde například o cestovní pas, důležité je všímat si i takových detailů jako způsob šití knížečky cestovního pasu.

Ochranný hologram

Znalec, který ročně přezkoumá několik set dokumentů, říká, že autentičnost jakéhokoliv dokumentu je závislá na tom, kolik peněz výrobce vloží do jeho ochrany.

U dokladů se setkává s několika tiskařskými technikami, se speciálním papírem, s jištěním papíru speciálními prvky, k dispozici jsou optické proměny barvy, včetně klopných efektů.

U bankovek jsou i soutiskové značky část značky je vidět z jedné strany, část z druhé, teprve když se bankovka dá proti světlu, je značka vidět kompletní.

Na vrcholu stojí ovšem hologram. V hologramu je obrovské množství informací. Představte si třeba holografickou přelepku ve tvaru mapy České republiky o rozměrech jen o něco větší než krabička sirek.

Hlavní město Praha má na této přelepce rozměry pouhých 1,3 x 0,8 mm.

A co na tomto hologramu uvidíte pod makroskopem? I názvy jednotlivých ulic Prahy!

Chyby v dokladech? Možná záměr

Zkoumali jste důkladně cizojazyčné texty například ve svém pase, v mezinárodním řidičáku atd.? A našli jste drobné odchylky od pravopisu? Tato chyba mohla být záměrná.

Opět jako netradiční identifikační prvek určité série. Kdyby ji padělatel opravil, mohl by se rychle napálit. Vám rozhodně doporučujeme, když vám stát nebo škola vystaví nějaký doklad, zkontrolujte si všechna data.

Do ústecké laboratoře například přišel řidičský průkaz zadržený českému občanovi v Severním Irsku. Vypadal jako pravý, jenže byl vystavený v osmdesátých letech, kdy takový doklad ani Česká republika ještě neexistovaly.

Pro laboratoř to byl oříšek. Nakonec se ukázalo, že je skutečně pravý. Nějaký úředník jenom chybně napsal datum.