V pololetí 2015 bylo o 4,2% insolvenčních návrhů méně než v pololetí roku 2014. Polepšil si i Liberecký a Ústecký kraj.

Podle Creditreform výrazný podíl na tomto vývoji má pokles insolvenčních návrhů u firem, kde se počet insolvencí snížil proti pololetí 2014 téměř o 10%. U spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků je pokles mírnější a dosahuje 3,54%.

Nejhůře k pololetí je v oblasti Prahy: Letos i loni je tam nejvyšší počet insolvencí na 1000 registrovaných firem, následuje Pardubický kraj. S nejnižším počtem insolvencí je kraj Vysočina.

Oba kraje v dobré pozici

Liberecký kraj má třetí nejmenší podíl nových insolvencí v rámci České republiky pouze 48. Daleko větší Ústecký kraj se 74 insolvenčními návrhy je také v lepší situaci než řada jiných krajů.

Vzhledem k tomu, že je rozlehlejší a má v regionu o něco více firem než Liberecký kraj, jsou oba kraje severu Čech v relativně podobné pozici.

V tabulce je pro srovnání Moravskoslezský kraj, který z hlediska zaměstnanosti a bezpečnostní situace bývá v podobné situaci jako Ústecký kraj. V počtu nových insolvencí je ve výrazně horší situaci.