Emergency Masarykovy nemocnice kvůli tomu přijala zvláštní bezpečnostní opatření a školí personál.

Drsný e-mail

Jak upozornila primářka emergency Jana Bednářová, s agresivitou pacientů se setkávají prakticky denně. „Kromě slovního či fyzického napadání se setkáváme i s nepříjemnými písemnými projevy agrese. Velmi smutný je například drsný e-mail, který končí slovy o střelbě na lékaře," popsala lékařka.

Lékařka měla na mysli výhružný dopis jednoho z pacientů. „Tak dlouho budete poškozovat a s… na pacienty, až nějakému dojde trpělivost, vezme pistoli a několik doktorů zastřelí. Potom s radostí přijdu na pohřeb, abych přerušil chvalozpěvy a plivl na rakve. Protože se chováte jako pakáž v bílých pláštích, nic lepšího si nezasloužíte," doslova napsal.

Mluvčí nemocnice Jiří Vondra k tomu dodal, že lidé si často pletou emergency s pohotovostí. „Slouží jako příjem pro pacienty v ohrožení života. Infarktem, po autonehodě a podobně. Akutní případy mají přednost," vysvětlil.

Školení proti konfliktům

Seznam ochranných opatření proti agresivitě proto narůstá. Mají tu například dveře, které bez přítomnosti ochranky neotevřou. Musí také školit personál v předcházení konfliktům. Stejně tak raději dopředu žádají asistenci policie, když to vypadá, že pacient bude agresivní.

To ostatně potvrdil i zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný. „Doprovod záchrance děláme stále častěji, podobně i státní policie. Průměrně jednou, dvakrát za čtrnáct dní. Nemocnice si dokonce u nás objednává semináře sebeobrany," řekl.

Naposledy strážníci učili sebeobraně tento týden, a sice tři desítky zdravotních sester z psychiatrie.