Z vazby odešel jenom jeden cizinec ze Spolkové republiky Německo z liberecké vazební věznice.

Z výkonu trestu byli propuštěni lidé z Afriky, Asie a Evropy. Například z Bělušic odešel Egypťan a jeden muž z Tuniska. Z Nového Sedla odešel z vězení Armén a též byl propuštěn Syřan.

Nejvíce propuštěných cizinců je ze Slovenska, protože jde o nejbližší sousední stát, se kterým má ČR z dob federace velmi úzké rodinné a pracovní vztahy. Proto se v ČR pohybují desítky tisíc slovenských státních příslušníků. Druhý nejvyšší počet propuštěných cizinců pochází z Ukrajiny. Je to logické, protože i v počtu stíhaných cizinců na území ČR je vysoký počet Ukrajinců. Až na třetím místě byli odsouzení ze sousedního Polska.

Počet cizinců propuštění na amnestii prezidenta ČR v severních Čechách

Alžírsko 2, Arménie 1, Bělorusko 1, Egypt 1, Kosovo 1, Makedonie 1, Německo 1, Polsko 3, Rusko 1, Sýrie 1, Slovensko 20, Tunisko 1, Španělsko 1, Ukrajina 5, Vietnam 2

Zdroj: Krajský soud v Ústí n. L.