„Soudce by měl za všech okolností respektovat právo. Jako předseda Sdružení nájemníků jsem s rodinou pana Veselého zažil opak," řekl Křeček.

Rodině odpojili vodu i elektřinu

„Zastupoval jsem manžele, které z jejich bytu v Havlíčkově ulici v Mělníku vyštvala nová majitelka domu, matka soudce Veselého, která do bytu chtěla nastěhovat právě svého syna.

Rodině s dítětem nechala odvézt uhlí a další ukládání paliva v domě jim znemožnila, takže si nemohli topit.

Nechala také přerušit přívod vody do bytu, odpojit odpad i elektřinu a dokonce nechala zazdít okno v kuchyni," uvedl Křeček.

„Zásahy do práv nájemců se zabývala Policie ČR, Okresní hygienická stanice i Městský úřad v Mělníku, které sice konstatovaly závady v bytě a nařídily jejich odstranění, ale nakonec, když se to nestalo, nezakročily. Okresní soud o žalobě nájemců na zpřístupnění bytu a odstranění závad v bytě nikdy ani nenařídil jednání. Manželé museli byt jako neobyvatelný opustit a rodina soudce Veselého podala žalobu proti nájemcům na přivolení k výpovědi z nájmu bez náhrady bytu a okresní soud jí vyhověl," popisuje Křeček.

Rodiny se zastal Nejvyšší soud

„Po sérii odvolání na podzim roku 2005 Nejvyšší soud ČR rozsudky okresního i krajského soudu, přivolující k výpovědi manželů, zrušil jako nezákonné. Manželé se opět stali legálními nájemci bytu, jenže se do něj nemohli vrátit. V bytě bydlel soudce Veselý a žádost manželů o zpřístupnění bytu na základě rozsudku Nejvyššího soudu soudce i soud ignoroval.

Dodnes mám z toho, jak bylo pošlapáno právo a profitoval z toho soudce, nepříjemný pocit," konstatuje Křeček.