Čidlo indikovalo obsazení staniční koleje, ačkoliv se tam nepohyboval žádný vlak. Na místě také zjistili železničáři zhaslé návěstidlo.

Nejednalo se o poruchu, ale o krádež, ke které vyjeli na ohledání místa činu policisté.

Bohužel, od čtvrtečního rána do pátečního kuropění v celé České republice policisté vyjížděli jenom ke dvěma krádežím.

Jedna z nich samozřejmě musela být v Ústí na západním nádraží. Slovo „samozřejmě" je důležité. Dlouhodobě zloději mají na ústeckém západním nádraží den otevřených dveří. Jde o velmi rozlehlý prostor. Kam se podívají, všude je železo a měděné kabely.

Bez zabezpečení prostoru sjednanou bezpečnostní agenturou budou škody na majetku Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) narůstat.