Veřejností hýbe aféra mailu Andreje Babiše jeho spolupracovníkům, v nichž žádal informace o ministru zahraničí Janu Lipavském a jeho rodině. Co si o tom myslíte?
Andrej Babiš se nezměnil a ukázal, že estébácké metody shánění materiálů na soupeře a oponenty v podnikatelském či politickém boji mu jsou vlastní. Neměla by ale zapadnout příčina toho sdělení. Jan Lipavský v televizní debatě uvedl, že Babišův narativ o míru je ohrožením bezpečnosti naší země. V konečném důsledku to znamená, že bychom měli nechat Ukrajinu Rusku. Co udělá slovenský premiér Fico, se úplně neví, takže můžeme mít Rusy na našich státních hranicích, a to by byl velký problém.

Jenže nic takového šéf ANO neříká. On podporuje pomoc Ukrajině, ale zároveň vyzývá k jednání o příměří a poté o míru.
Jenže příměří můžete vyjednávat buď tím způsobem, že okupanta vytlačíte ze svého území, nebo ho tam necháte a budete se s ním dohadovat o nějakých podmínkách. To jsou dvě zcela odlišné situace.

Vy jste přesvědčen, že se Ukrajině s pomocí spojeneckých zbraní podaří ruského agresora vytlačit?
Musíme pro to udělat všechno, neboť je to v zájmu bezpečnosti Česka, střední Evropy a Evropy jako celku. Pomoc musí být taková, aby to Ukrajina zvládla. Když to nezvládne, čeká nás za několik let totéž, co se stalo jí.

Řekl jste, že je přirozeností Andreje Babiše shánět na oponenty kompromitující materiály. On tvrdí, že o to mu nešlo. Prý chtěl jen vědět, zda má Jan Lipavský děti a poslal-li by je do války.
Otázka je, kdo takovému odůvodnění věří. Já ne.

Jste ve vládě proto, abyste hlídal legislativní čistotu návrhů, které odcházejí ze Strakovy akademie do sněmovny. Daří se vám to?
Svou pozici bych nazval servisní službou pro ostatní ministry. Optika jejich legislativní přípravy většinou trpí resortismem. Kolegové řeší svůj problém, ale ostatní pohledy na věc už vnímají méně. My se snažíme o to, aby se věci řešily standardním způsobem a velice málo se odchylovaly od toho, co je v právu obvyklé.

Když přijde návrh po připomínkovém řízení na váš stůl, poslouchají vás klíčoví ministři jako pánové Stanjura, Rakušan či Jurečka?
Existují tři hlavní úrovně posuzování zákona. První je ústavní. Pokud chcete realizovat jakoukoli vládní politiku a chování lidí usměrnit zákonem, nesmí se vám stát, že to narazí u Ústavního soudu. Legislativní rada vlády na to dává různě důrazný apel. Jedna věc je, když řekneme, že to je fakt špatně a ať se to opraví, a druhá je vyjádření pochybností.

close Michal Šalomoun info Zdroj: Deník/Martin Divíšek zoom_in Michal Šalomoun

Stalo se během dvou let, že jste něco zatrhli?
V konsolidačním balíčku se krátily daňové výjimky. Mezi ně patřilo i to, že daň z příjmu se nevztahuje na náhradu za vyvlastnění. Ministerstvo financí přišlo s myšlenkou na její odstranění s tím, že je to obdoba prodeje nemovitosti po pěti letech od koupě. My jsme řekli, že to sice je výměna majetku za peníze, ale nucená. A v Listině základních práv a svobod je napsáno, že ta je možná pouze na základě zákona a za náhradu. Pokud někoho nuceně vyvlastníte, musí být finanční náhrada ekvivalentní majetku, což by při zdanění neplatilo, protože by vyvlastněný dostal jen 85 procent jeho hodnoty. Tady jsme navrhli, aby se to dalo do souladu s Listinou. Legislativní rada je poradním orgánem vlády a je jen na ní, jak se nakonec rozhodne. V tomto případě na náš názor dala.

Co ještě sledujete?
Zákonná předloha nesmí být v rozporu s evropským právem, protože to by Českou republiku mohlo stát peníze. Pokutu bychom také mohli dostat za to, že něco v právním pořádku mít máme, ale nemáme. To je případ whistleblowingu (ochrana oznamovatelů protiprávní činnosti – pozn. red.). Poslední míra posuzování kvality zákona je, zapadá-li do právního pořádku a „nehádá se“ s ostatními normami. Když to projde tímto trojím testem, už s tím nic nenadělám, protože na poslaneckou tvořivost vliv nemám. Připomínám ovšem, že pozměňovací návrhy jsou ústavním právem poslanců.

Jako právník a legislativec z toho asi radost nemáte…
Občas nemám. Konkrétním případem byl třeba zákon o provozu na pozemních komunikacích. V průběhu připomínkového řízení ministerstvo vnitra přišlo s tím, že do výjimky o dodržování rychlosti by vedle policistů, záchranky a tajných služeb měli být zařazeni hasiči. I když nejedou k zásahu s majákem. My jsme to z návrhu vyřadili a na vládu to šlo v našem znění. Ministr vnitra vyvolal sólo hlasování, avšak neuspěl.

Tak který poslanec to do zákona prosadil?
Nezkoumal jsem to, ale nakonec ta výjimka pro hasiče díky pozměňovacímu návrhu ve sněmovně prošla.

Zákon o psychomodulačních látkách také čeká ve druhém čtení změna, a to díky velkému pozměňovacímu návrhu, na němž je koaliční a snad i opoziční shoda. Ve zdůvodnění se říká, že látky jako kratom a některé konopné produkty budou dospělými užívány bezpečně a zodpovědně. Jak to chce předpis zařídit?
Spíš bych se soustředil na slovo „dospělými“. Podstata návrhu je právě v tom, že vyřazujeme ty, kteří dospělí nejsou. Zákon o psychomodulačních látkách řeší věc, která dosud není uspokojivě ošetřena. V podstatě známe jen tvrdé drogy typu heroinu. A máme black list, na nějž je vláda svým nařízením zařazuje. To je tedy přísná restrikce. Vedle toho máme ostatní látky, které povolujeme. A my bychom potřebovali šedý list, kde bychom jejich prodej a užívání regulovali podobně jako alkohol.

close info Zdroj: Deník zoom_in Zákon tedy lze nazvat šedým listem?
Ano. Psychomodulační látky nejsou tvrdé drogy, ale není to normální potravina. Je to něco mezi tím. Způsob regulace bude zhruba odpovídat nakládání s alkoholem a nechává hlavní odpovědnost na lidech.

S tím, že do 18 let bude prodej těchto látek zakázán a nebudou přístupné v automatech,o čemž se debatovalo při zákazu HHC?
Přesně tak. Problém kolem HHC byl, že vláda musela něco rychle udělat, ale neměla k tomu nástroj kromě svého black listu. Tak na něj HHC přidala, i když tam úplně nepatřilo. I já jsem s tím měl trošku problém. Aspoň jsme tam ministerstvu zdravotnictví jako předkladateli dopsali, že je to dočasná záležitost.

Pirátská expertka na tuto problematiku Jana Michailidu tvrdí, že zatímco HHC vyvolalo vášně, politici skoro neřeší závislost na alkoholu, který škodí daleko víc a zabíjí i děti. S takovým pohledem souhlasíte?
Je to pravda. Pokud bychom dělali regulaci poctivě podle dat a toho, co mohou návykové látky způsobit, došli bychom k závěru, že alkohol je největší zabiják. Rozhodování o těchto věcech, speciálně u alkoholu, ovšem není vedeno ryze vědeckými poznatky. Žijeme v zemi, kde alkohol je prostě protežován.

Vy jste obnovil činnost Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Obsahuje to i klíčové normy, u jejichž prosazení před mnoha lety stála iniciativa Rekonstrukce státu. Bude tato kapitola uzavřena do konce volebního období?
Bavíme se o čtyřech klíčových normách, zákonu o whistleblowingu, o lobbingu, o státním zastupitelství a kárné odpovědnosti soudců, která se z jednostupňové změní ve dvoustupňovou. U předpisu o žalobcích jde především o to, že vláda už nebude moci bez udání důvodu odvolat nejvyššího státního zástupce. Nyní je v Senátu. Whistleblowing už máme.

Máme, ale neobsahuje možnost ochrany anonymních oznamovatelů. Nepůjde tedy o bezzubou normu?
To si nemyslím. Ochrana anonymních oznamovatelů v zákoně v podstatě je. V justičních sporech svoji totožnost prozradit musíte. Tady šlo spíše o povinnost přijímat anonymní oznámení. Ta v předpisu skutečně není. Ve státní správě to ale bylo doprovodným nařízením k zákonu o státní službě zavedeno. Bude tedy záležet na jednotlivých ministerstvech, jak se k tomu postaví. Když už nemohu použít grafické znázornění, chci uvést, že evropská regulace je sektorová. Ochranu whistleblowera musíte použít na všechna oznámení, jež se týkají praní špinavých peněz, trhu, soutěže, osobních údajů, práv spotřebitelů atd. A řešíte přitom jakoukoli protiprávnost. U nás se vedla debata, zda k ochraně evropských hodnot nemáme přihodit i něco našeho. Trestné činy nikdo nezpochybňoval, takže se diskutovalo o tom, zda tam mají být všechny přestupky. Nakonec se tam dostaly jen ty nejzávažnější s pokutou nad sto tisíc korun. Spor byl o minimální území, obrazně řečeno, zahrnuli jsme tam celou republiku a vynechali jsme jeden okres. To vnímám jako úspěch.

close Michal Šalomoun info Zdroj: Deník/Martin Divíšek zoom_in Michal Šalomoun

Do zákona o lobbingu Legislativní rada po kritice návrhu z dílny ministerstva spravedlnosti zahrnulai další lobbované osoby, jako jsou prezident a asistenti zákonodárců, ale nejsou tam vrcholní manažeři polostátních firem. Zato tam figurují členové poradních orgánů vlády, kteří by spíš měli patřit k lobbistům. Proč to?
Pokud zasahují do legislativy, typicky členové Legislativní rady vlády, spíše spadají do kategorie lobbovaných. Někteří ministři toto zařazení vyloženě požadovali.

Pomůže v boji proti nekalému ovlivňování politiků registr lobbistů? Neprobíhá takový lobbing spíš někde v ústraní, jak jsme v Česku zvyklí?
My jsme respektovali dobrou praxi ostatních zemí a doporučení skupiny států proti korupci GRECO. Na kávě se někdo s politikem v ústraní sejít může, ale jeden ministr nebo náměstek mu asi nepomůže. Ministři a poslanci jsou ve skupině lobbovaných, takže si člověk asi rozmyslí tímto pokoutným způsobem je ovlivňovat, neboť oni budou povinni takový kontakt propsat do lobbistické stopy. Podle mě to určitou zdrženlivost přinese. A naopak to může nasvítit přirozené a oprávněné zájmy některých skupin, třeba Svazu měst a obcí u připomínek k rozpočtovému určení daní. Na lobbing, za nějž se lidé nestydí, není třeba nahlížet skrz prsty. Na něm není nic špatného.

Na obecně prospěšné věci a hrdé lobbisty se ovšem neptám. Věříte, že hazardní nebo tabákoví lobbisté se poctivě zapíšou do registru?
Myslím, že někteří ano. Ale jak jste říkala, jsme v Česku a v každé regulaci najdete šedé zóny, kde se bude někdo cíleně pohybovat.

Budou na registr a jeho správu v rozpočtu peníze? Má jít o vstupních deset milionů a milion ročně na provoz.
Je to součást debaty. Ministerstvo spravedlnosti v jeho nárocích podpořím. A zdůrazňuji, že původně byly ty částky větší a představy košatější. Nyní vlastně půjde jen o rozšíření registru, který už resort provozuje v agendě o střetu zájmů.

Máte záměr zřídit pozici dětského ombudsmana, kterého Česko jako jedna z mála zemí nemá. K čemu by měl sloužit?
Úmluva o právech dítěte, které jsme signatáři, obsahuje závazek podniknout všechna opatření pro prosazení práv dětí v nejširším smyslu toho slova. O institutu dětského ombudsmana se tam výslovně nemluví, ale zkušenosti ukazují, že je to velice prospěšné. Občas totiž i funkční systém vygeneruje docela smutné příběhy, a dětský ombudsman by se měl zasadit o to, aby jich bylo co nejméně. Bude pomáhat v osvětové činnosti i stížnostní agendě na úřadech. Ve velmi omezených případech by mohl vstupovat i do soudních případů v pozici vedlejšího účastníka. Předpokládám, že do měsíce by návrh o dětském ombudsmanovi měl jít do vlády. Do konce roku by mohl být schválen. Pak bude záležet na poslancích, koho do této funkce zvolí. Sídlit bude v Brně jako součást úřadu veřejného ochránce práv. Doufám, že na tom bude koaliční i opoziční shoda.

Kdo je Michal Šalomoun

close Michal Šalomoun info Zdroj: Deník/Martin Divíšek zoom_in Michal Šalomoun

• Narodil se 21. října 1974 v Třebíči.
• Studoval činoherní režii na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a je absolventem rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky. Souběžně s JAMU byl posluchačem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na této fakultě dosáhl titulu JUDr. i Ph.D.
• V letech 2003–2005 pracoval jako právník sekretariátu ředitelky nově vznikajícího Krajského úřadu Kraje Vysočina. Od roku 2005 působil v advokacii a od roku 2008 je samostatným advokátem.
• Za Piráty kandidoval do Senátu, Evropského parlamentu i v krajských volbách, ale neuspěl.
• V polovině prosince 2021 jej do funkce ministra jmenoval prezident Miloš Zeman. Je šéfem Legislativní rady vlády.