Přináší jim ji projekt Milostivé léto, který odstartuje ve čtvrtek 28. října a potrvá až do 28. ledna 2022. Proč „léto“, když akce startuje na podzim? Biblický pojem "Milostivé léto" totiž v hebrejské tradici označoval výjimečné období, kdy byly odpouštěny dluhy a propouštěni otroci.

I v moderních dobách bude mít akce svůj velký význam: Pokud nyní lidé v exekucích včas zaplatí původní pokutu (takzvanou jistinu) a také odměnu pro exekutora ve výši necelé tisícikoruny, stát jim odpustí další úroky, poplatky z prodlení a náklady na vymáhání. Právě kvůli nim se často dluhy za pár stovek vyšplhají po letech do řádu deseti- až statisíců korun.

David Borges
Analytik dluhů: Milostivé léto by mohlo pomoci až stovce tisíc dlužníků

Opatření se však týká pouze lidí v exekucích způsobených dluhem u státních a městských institucí a firem, které státu či radnicím patří. Typicky jde třeba o nedoplatky za elektřinu a plyn, televizní a rozhlasové koncesionářské poplatky anebo za nájemné v městských bytech.

Netýká se naopak třeba dluhů u mobilních operátorů anebo za nesplacené spotřebitelské úvěry u bank a společností. I když i v tomto ohledu existují výjimky. Do akce Milostivé léto se třeba na poslední chvíli připojila i soukromá splátková společnost Home Credit, která by jinak dlužné částky odpouštět nemusela.  

Ilustrační foto
VZP se obrátí na exekutory, aby dlužníci v milostivém létě neplatili penále

Kupříkladu pracovníci humanitární společnosti Člověk v tísni tak doufají, že půjde o účinnou pomoc. „V exekuci je stále kolem 750 tisíc lidí a já věřím, že Milostivé léto může pomoci teoreticky až sto tisícům z nich,“ řekl Deníku David Borges z Člověka v tísni.

Podle něj bylo chybou státu, že se dluhy z původně velmi nízkých částek vyšplhaly do takové výše, že je

již dlužníci nedokážou splatit. „Lidé, kteří žijí v exekucích, navíc státu způsobují další náklady už jen tím, že neplatí sociální a zdravotní pojištění a vydělávají si jen načerno,“ uvedl Borges. „Když se jim nabídne tato možnost, tak se budou moci opět začlenit do standardní společnosti,“ tvrdí.

Tohle je spravedlnost?

Milostivé léto se logicky nelíbí zejména exekutorům. Za své služby by měli od dlužníka dostat pouze 750 korun, zbytek jím zaplacené částky činící celkem 908 korun pak činí DPH. Pokrytí nezbytných nákladů na exekuci ale podle nich v průměru vyjde na 4500 korun bez daně. „Soudní exekutoři veškeré náklady hradí ze svého, nedostávají nic ze státního rozpočtu, a nyní nemůžeme vymáhat ani skutečné náklady, které nám s vedením těchto exekucí vznikly,“ uvedl prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík.

Podle exekutorů je navíc Milostivé léto nespravedlivé k samotným dlužníkům, například u dluhů za energie. Zjemnění pravidel se totiž týká jen klientů státem spoluvlastněných podniků (např. ČEZ), nikoli však zákazníků soukromých společností. „První z dlužníků nebude za splnění zákonných podmínek povinen zaplatit úroky a spojené poplatky, druhý dlužník bude muset zaplatit úplně všechno,“ připomněl Mlynarčík. „Nerovnost na straně dlužníků i na straně věřitelů je do očí bijící,“ prohlásil.

Exekuce. Ilustrační foto.
Pardon pro dlužníky pomůže jen zčásti, varují exekutoři

Polovičatým řešením, jež většině lidí stejně doopravdy nepomůže, je Milostivé léto i podle některých terénních pracovníků, kteří přímo pracují s konkrétními dlužníky. „Myslím si, že to nepomůže prakticky nikomu. Mám tu v exekucích asi 300 klientů, ale dopisy k Milostivému létu píšu jenom u dvou,“ řekla Deníku Markéta Horneková, terénní sociální pracovnice z Velkých Hamrů na Jablonecku, dvouapůltisícového městečka s početnou romskou komunitou.

Její klienti totiž obvykle mívají více exekucí, a ty zbývající stejně musí stále splácet. Proto jim již nezbývá dost peněz na to, aby do ledna ušetřili na zaplacení dluhu spadajícího do Milostivého léta. Navíc se často jedná o dluh u VZP, ta ale do dlužné částky započítává i penále.

Jen u VZP má takový dluh 240 tisíc lidí. Zdravotní pojišťovna tvrdí, že kvůli nejednoznačnému výkladu zákona nemůže dlužníkům penále prominout, vystavila by se tak sama následným sankcím. Pojišťovna proto hledá náhradní řešení. „Budeme apelovat na smluvní exekutory, aby naši klienti uhradili u zdravotního pojištění pouze dluh na pojistném a bylo upuštěno od vymáhání penále,“ slíbil ředitel VZP Zdeněk Kabátek.