Vytí a štěkání trvá i deset minut. Včetně noci. „Mé malé dítě se opravdu bojí,“ postěžovala si mladá matka z Moravskoslezského kraje. Sousedka a majitelka psa se nařčení brání.

Jiří Vojtek z advokátní kanceláře endors připomíná, že vlastník bytu či domu má ohledně chovu zvířat svými nájemníky dost svázané ruce. Občanský zákoník totiž nájemci zaručuje základní právo chovat v pronajaté nemovitosti zvířata.

Sousedství je pro Čechy obtížná disciplína, která v mnoha případech končí u soudu.
Války o plot, spory o slepice, vraždy kvůli strouze. Se sousedy to Čechům skřípe

Toto právo má ovšem hranice, kdy chov zvířat nesmí objektivně „nepřiměřeně“ obtěžovat. „Případy se posuzují individuálně a nepřípustné obtíže mohou spočívat například v nadměrném hluku, zápachu, znečišťování nebo obavách okolních obyvatel z obecně nebezpečného druhu zvířete,“ popsal advokát.

Krajní možností je žaloba

Spadá do toho i terorizování sousedů štěkotem, pokud lze předpokládat, že překračuje povolené hranice hluku. Poškozený se může obrátit na místní hygienickou stanici. V krajním případě je možností takzvaná sousedská žaloba. Poškozený se domáhá toho, aby soused neobtěžoval hlukem nepřiměřeným místním poměrům. V situaci, kdy je majitel psa také nájemcem, nikoliv vlastníkem bytu, je prvním krokem domáhat se nápravy přes pronajímatele sousedního bytu.

Pes na zahradě? I v květinovém ráji může na domácího mazlíčka číhat řada nebezpečných nástrah
Pes na zahradě? I v květinovém ráji může číhat řada nebezpečných nástrah

V případě znečišťování prostor může být vlastníku zvířete uložena povinnost hradit zvýšené náklady na údržbu společných částí domu či sjednaná vyšší kauce za účelem kompenzace případného poničení zvířetem, nebo pronajímatel může sjednat častější kontroly předmětu nájmu.

Jaké následky nese nájemník, když jeho chov hranice překračuje? „Může se to posoudit jako hrubé porušení povinností nájemce, což oprávní pronajímatele dát nájemci výpověď z nájmu. Výpovědí však nezanikne právo pronajímatele na náhradu výše uvedených nákladů na údržbu společných částí, jakož i náhradu škody za případné poničení nemovitosti zvířetem,“ upozornil Vojtek.

Zdroj: Youtube

Vymáhání škod

Pro chovaná zvířata také platí zvláštní pravidla pro náhradu škody. Povinnost nahrazovat škodu způsobenou zvířetem má podle advokátů z endors především vlastník zvířete, ať už zvíře měl v péči sám nebo jiná osoba, které zvíře svěřil, anebo šlo o zvíře bez dohledu či zvíře ztracené. Tato jiná osoba pak nese společně s vlastníkem odpovědnost za škodu.

Pokud však zvíře pomáhá viníkovi k výkonu povolání nebo s jeho zdravotním postižením, může se povinnosti k náhradě škody zprostit za podmínky, prokáže-li, že nezanedbal standardní dohled nad zvířetem. „Samotná škoda musí vzniknout na základě specifického ohrožení ze strany zvířete, tedy jeho chováním,“ podotkl Vojtek.

Pozemek je ze strany chodníku zakrytý tak, aby na něj kolemjdoucí neviděli.
Štěkot, zápach a nelegální zápasy: Týrají se tu psi, myslí si lidé v Komíně

Mimo škodu může vzniknout i nemajetková újma, spočívající například ve zranění zvířetem, kdy kompenzaci lze žádat formou bolestného či náhrady za ztížení společenského uplatnění.

Odpovědnost za škodu je nutné uplatnit u státních orgánů ve lhůtě tří let od okamžiku, kdy se poškozený dozvěděl, kdo škodu způsobil, a aspoň rámcově určit výši škody. To může být problematické, zejména v případě určení výše nemajetkové újmy.