„Strojvedoucí budou mít garantován odpočinek na lůžku po dobu minimálně šesti hodin mezi směnami. Nově je navržena také přestávka v práci, která musí být poskytnuta po šesti hodinách nepřetržité práce a v délce minimálně 45 minut. Nová a zpřesněná opatření zamezí obcházení či účelovým výkladům těchto předpisů,“ řekl po jednání ministerské komise pro bezpečnost na železnici ministr dopravy Karel Havlíček.

Dosud se totiž do této doby započítává doba, kdy strojvedoucí opustí lokomotivu i kdy nastupuje znovu do směny. „Počítá se do ní i například cesta od vlaku na ubytovnu a zpět k vlaku. V reálu jste rádi, když spíte tři čtyři hodiny,“ řekl jeden ze strojvedoucích.

Nová pravidla totiž budou znamenat i potřebu více strojvedoucích. V praxi bude jejich doba, kdy nejsou zaměstnavateli k dispozici, delší. „Počítáme s tím, že budeme muset kvůli tomuto opatření přijmout zhruba 80 nových strojvedoucích,“ potvrdil mluvčí Českých drah Radek Joklík. České dráhy patří k dopravcům, u kterých jsou dělené směny nejčastější. U jiných naopak prakticky nejsou.