Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistik se v lehkém či středně těžkém stadiu výslovnosti vyskytovala ve více než 76,5 tisíce případů. Z devadesáti procent jde o děti do 18 let. O masivnosti tohoto problému svědčí fakt, že základní školy evidují 8525 žáků s vadou řeči, čtyřikrát více než před deseti lety. Toto číslo se přitom týká jen dětí, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě vyšetření školského poradenského zařízení.

Vady řeči - InfografikaZdroj: Deník„V poslední dekádě se artikulační problémy posunuly z předškolního věku do 1. až 3. třídy základní školy,“ uvádí klinická logopedka Jitka Kaulfussová. Podle ní za to může masový nástup tabletů a mobilů, které často vytlačují komunikaci s mámou a tátou. „Čtyřleté děti mnohdy ne-umějí přednést jednoduchou říkanku nebo zazpívat písničku, souvisle něco popsat,“ líčí Kaulfussová.

Výslovnost souvisí s dýcháním

Logopedů je v Česku málo, a proto rodiče vítají každou metodickou pomoc. V češtině jsou největší potíže s hláskami l, d, t, n a především r a ř. Následují sykavky. Ne všichni vědí, že jejich správná výslovnost souvisí se správným dýcháním. Když dítě nedýchá nosem, signalizuje to problém. Důležité je procvičování všech smyslů, zrakové a sluchové paměti.

Rodičům nyní pomůže projekt, s nímž přichází jihočeská firma Madeta. Nabízí jim videa, podle nichž mohou s dětmi cvičit správnou artikulaci. K dostání budou i sady karet s návodem, jak rozhýbat jazyk, rty, lícní svaly. Nyní je k dispozici šest instruktáží, do konce roku jich bude dvojnásobek. „Spolupracujeme i se školními zařízeními, logopedické pomůcky od nás v první vlně dostane šest specializovaných mateřských škol,“ uvedl Jan Teplý, ředitel obchodu a marketingu v Madetě.