Samo české slovo Vánoce pochází pravděpodobně ze staroněmeckého výrazu winahten neboli později Weihnachten, což znamená svaté noci. A řadí se k vůbec nejstarším slovům, jaká v našem jazyce máme. Podle etymologa Františka V. Mareše, jehož ve své knize Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře cituje Eva Večerková, byl tento výraz přejat už v dobách před příchodem Cyrila a Metoděje, tedy v epoše těch nejranějších počátků křesťanství v českých zemích.

Pohanská ozvěna

Stejně jako v Evropě, i na českém území ovlivnily vánoční zvyky ještě předkřesťanské oslavy obnovy slunečního svitu, jinými slovy „znovuzrození Slunce“, jež znamenalo počátek nového období.

Lidové vánoční obyčeje se proto prolínaly a propojovaly s těmito svátky. Většina lidových zvyklostí našich předků se tak zaměřovala na pozitivní ovlivnění plodnosti, zdraví a hojnosti v novém období na jedné straně a na ochranu obydlí před čarodějnými silami na straně druhé.

Osvětlený Vánoční dům v Třanovicích, 21. prosince 2021.
OBRAZEM: Nádhera jako z pohádky. Dům na Třinecku zdobí tisíce žárovek

Křesťanství doplnilo tuto kulturní tradici vánočními hrami, písněmi a koledami ztvárňujícími příběh narození Ježíše podle biblických evangelií.

Doklady o koledování máme už z nejstarších slovanských literárních památek, konkrétně ze staroslověnsky psaného Velkomoravského penitenciálu (soupisu hříchů a pokání za ně), který vznikl na Velké Moravě ještě před rokem 867. Zajímavé přitom je, že právě koledu, připomínající v originální podobě podomní žebrotu, považovala raná křesťanská církev za hřích.

„Jde-li někdo 1. ledna na koledu, jako dříve činívali pohané, tři léta ať se kaje o chlebě a vodě,“ cituje penitenciál Josef Vašica ve svém díle Literární památky epochy velkomoravské.

Petrovická obecní doškovice opět lákala děti na předvánoční programy. Kvůli pandemickým omezením jich letos bylo méně než dřív.
Děti nadchl advent v petrovické doškovici. Přišly za nimi i strašidelné Lucie

Něco takového byl samozřejmě tvrdý trest, ale lidé se koledy nechtěli jen tak vzdát. Proto se v následujících staletích tento zvyk obsahově přetvořil v písně uctívající Krista, které již mohli beze studu zpívat děti, učitelé, pastýři, kostelníci a další obecní či církevní služebníci, byť s nimi nadále obcházeli domy a koledovali si o výslužku.

Cesta k betlémům

Ježíškovo zrození získalo v průběhu staletí také svou výtvarnou podobu v podobě figurkových betlémů neboli jesliček. Ty jsou ovšem výrazně mladší než první koledy, neboť se zrozením jejich tradice souvisí až událost z roku 1223.

Tehdy pozval italský šlechtic Giovanni di Velita Františka z Assisi, aby strávil Vánoce na jeho panství. Budoucí světec si prý přál vidět, jak právě narozený Ježíšek leží v nuzném chlévě na seně v jesličkách, a rozhodl se, že tento výjev zobrazí.

Vánoční výzdoba v tornádem poškozených obcích Moravské Nové Vsi a Hruškách na Břeclavsku.
OBRAZEM: Půl roku od ničivého tornáda. Podluží prozářila vánoční výzdoba

Upravil proto jeskyni na vrcholu skalnatého kopce u vesničky Greccio jako kapli a uspořádal v ní výjev narození Páně, na který pozval v noci 24. prosince vesničany z dalekého okolí. Když nastala půlnoc, rozezněly se všude zvony a vesničané začali stoupat k jeskyni, v níž uviděli za svitu loučí jesličky, oslíka a telátko. František jim pak přečetl úryvky z Lukášova evangelia, podávající příběh Kristova narození jako krásnou vánoční pohádku. Událost tak dala vzniknout nejenom tradici jesliček, ale i vánočních mší.

Ke vzniku chrámových betlémů, známých až dodneška, přispěl tzv. Tridentský koncil z roku 1545, jenž se snažil v reakci na vznik protestanství definovat nauku katolické církve a zdůrazňoval úlohu svátostí. Po něm se zejména v 17. století začaly v chrámech a kostelích stavět o vánočních svátcích honosné figurkové betlémy, připomínající Kristovo zrození. V Praze byly první jesličky vystaveny v roce 1562 v kostele sv. Klimenta.

Království Jarmily Haldové v Sedloňově.
Betlémy z Rychnovska oživují reálné postavy. Snažím se je ozvláštnit, říká žena

Do domácností a do rodin se pak betlémy rozšířily v důsledku reformátorského úsilí Josefa II. na konci 18. století, jenž se paradoxně snažil tento zvyk spíše vymýtit. Ve snaze omezit vliv katolické církve totiž začal rušit kláštery, zavírat církevní objekty, a pokud v nich byly betlémy, dával je vyhazovat.

Lidé už se ale malého Ježíška v jesličkách, obklopeného bezmála pohádkovými postavičkami nechtěli vzdát, a přenesli tradici betlémů k sobě domů. Po rozšíření tradice vánočních stromků v 19. století je začali často stavět pod tímto stromečkem. V kostelích, kam se jesličky po josefínských reformách opět vrátily, se přitom často dodržuje zvyk, že „Jezulátko“ se do jesliček ukládá až při půlnoční mši, když se přehoupne půlnoc a nastane opravdu den údajného Ježíšova narození, tedy v prvních minutách 25. prosince.

A proč zasedáme ke štědrovečerní večeři již v předvečer tohoto dne? Protože pro naše předky začínal nový den novou nocí, tedy západem dne předchozího.