Přidělení veřejné zakázky na geotechnický průzkum ulice Drážďanská společnosti Chemconex a.s. bylo schváleno radou města. Firma učinila nabídkovou cenu ve výši 2 153 689 Kč bez DPH. O zakázku se ucházely tři společnosti.

Zdroj: Město Ústí nad Labem

V rámci diagnostických a průzkumných prací v místě silnice v ulici Drážďanská dojde pomocí sond nejprve k průzkumu podloží a poté k odběru vzorků. Po jejich vyhodnocení bude vypracována komplexní technická zpráva o stavu podloží pod vozovkou i stavu kanalizace.

Podle harmonogramu bude letos probíhat geotechnický průzkum. V roce 2025 by měla vzniknout projektová dokumentace, samotná rekonstrukce by měla následovat do tří let od projektování.

Zdroj: Město Ústí nad Labem