Rozpočet pro rok 2024 byl schválen. Bude takzvaně schodkový, můžete objasnit proč a zda skutečně je pro zdravé město schodek problém? Z čeho bude schodek vykompenzován?

Pro Ústí nad Labem schodek problém není. Je kompenzován přebytky hospodaření města z roku 2021, 2022 a očekáváného přebytku roku 2023 a zároveň z úvěru, který máme schválený od podzimu tohoto roku. Dále jsou zde zreálněné investice, které probíhají v čase, to znamená z roku 2023, jsou nedokončené a budou probíhat ještě v roce 2024.

Kde vznikly přebytky z minulých let?

Většinou jde o transfery, kdy dostáváme peníze z výběrů daní na státní úrovni (takzvané rozpočtové určení daní), tyto přebytky, které vznikají, se snažíme zapojovat do rozpočtu tak, aby zbytečně neležely na účtech. 

Rozpočet počítá s celkovými výdaji ve výši 3 342 621 000 Kč, většina z toho jsou mandatorní výdaje, kolik budou činit investice?

Na investice počítáme přibližně 900 milionů korun, takže je to téměř miliarda z celkového výdajového rozpočtu. Zároveň je tam celá řada výdajů provozních, kdy získávají prostředky naše příspěvkové organizace, které musíme ufinancovat. Je to použití nejen na mzdy, ale samozřejmě na opravy, údržbu a veliká položka je například v oblasti městské hromadné dopravy, kdy financujeme fungování Dopravního podniku města Ústí nad Labem. 

Je naplánováno mnoho investičních akcí, které budou ty stěžejní?

Je celá řada věcí, které jsou rozběhlé. Máme akci na ulicích Výstupní, Mezní, chtěli bychom dokončit ulici Sociální péče, to jsou takové největší investice, které bychom v rámci rekonstrukcí chtěli vložit do komunikací. V plánu je toho ale daleko více, třeba rekonstrukce ulice Novoveské a U Městských domů, rekonstrukce služebny městské policie Na Nivách, rozšíření veřejného osvětlení, semafory na křižovatce Výstupní a Neštěmické, bezpečnostní úpravy v Masarykově ulici a jiné.

V rámci rozvojových investic je připraveno zhruba 211 miliónů korun.  Jsou zde projekty na zvýšení bezpečnosti v ulici Sociální péče a světelná signalizace v Bělehradské, stavba tenisové haly a druhé etapy kanalizace ve Svádově, revitalizace budovy B domu kultury a rezerva na investiční akce s dotací. Řada dalších projektů bude financována z úvěru, který město má u České spořitelny. Týká se například projektových prací pro fotovoltaické kolektory na městských budovách. Nelze opomenout také kompletní přeměnu hřiště u ZŠ Neštěmická na multifunkční sportoviště či revitalizaci Mánesových sadů v centru města.

Dále se orientujeme na řešení bytové otázky. Chtěli bychom pořídit městské byty. V budově bývalého rektorátu na Severní Terase vznikne polyfunkční prostor, kde budou jak sociální služby, tak i část provozu domu dětí a mládeže, a rovněž i nájemní bydlení.

Uvažuje město v souvislosti se svou dlouhodobou snahou o výkup zanedbaných nebo nevyužívaných pozemků v rámci investic odkupovat i přímo bytové jednotky?

Na bytové jednotky zatím nemáme vyčleněny zdroje, tam předpokládáme, že by mělo dojít k jednání na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj. Jako město chceme požádat ministerstvo o podporu té myšlenky výkupu jednotlivých bytových jednotek, obzvláště v oblastech, které jsou považovány za problematické. Myslíme si, že cesta výkupu nemovitostí v oblastech Mojžíř nebo Sklářská je určitě dobrou cestou.

Jak velkou komplikací pro městský rozpočet je zdražování elektrické energie?

Není to jen energie elektrická, jsou to všechny druhy energií. Zdražilo se teplo, plyn, elektrická energie nejvíc. Zde je pochopitelně obrovská spotřeba u dopravního podniku – jde o trakční vedení a veřejné osvětlení, to jsou největší položky. Vlivem rozhodnutí ERU jsme na základě vysokého odběru, jako mají například průmyslové podniky, byli zařazeni do skupiny s nejvyšším zdaněním. Zde se zapomnělo, že města negenerují výnosy jako podniky. Dopad na naše město je v řádu vyšších desítek milionů, ale díky přebytkům, které vznikaly na účtech z rozpočtového určení daní, jsme již loni schválili vytvoření rezervy. Tu budeme využívat při snížení příjmů z rozpočtového určení a zároveň na navýšení elektřiny. Saturujeme nyní největší část toho navýšení z rezervních prostředků.

Bavíme se o rozpočtu, který se musel navýšit právě i z důvodů zdražování. Další významnou komoditou je voda, která bude také dražší. Hledají se kroky k úsporám i zde?

I přes úsporná opatření cena vody roste stále. Vody je obecně nedostatek a na to se prostě musíme připravit. Dosud je málo využívaná tzv. šedá voda, to si myslím, že je fenomén, který je potřeba využít. Všichni budeme muset do budoucna změnit své návyky. Zde je určitě příležitost pro majitele bytových jednotek a společenství vlastníků, kteří mohou ve svých domech jímat dešťovou vodu nebo si instalovat solární kolektory, a tím ušetřit.

Snahou města je hlavně dostat technologie vedoucí všeobecně k úspoře a ekologii na domy, které město vlastní, což ovšem nelze všude. Některé budovy jsou památkově chráněné (například budova magistrátu), takže tam solární panely nedáme, ale chceme vyměnit okna, kterými utíká nesmírné množství tepla, a doufáme, že se podaří oprava jižního křídla. To jsou velice nákladné akce a je potřeba na ně sehnat finance z jiných zdrojů, než je rozpočet.

Například z programu ELENA?

Ano, určitě, ale je potřeba získat i z národních zdrojů a programů jako například Just Transition Fund, s nímž nyní dáváme dohromady vodíkovou mobilitu.

V závěru velmi děkuji všem kolegům, kteří pracovali na přípravě rozpočtu. Výborná byla spolupráce s jednotlivými obvody. Jejich zástupci přistoupili k věci konstruktivně a s vědomím, že vládní balíček znamená omezení, své rozpočty připravili odpovědně a seriózně. Díky tomu se podařilo do rozpočtu zahrnout všechny požadavky. Jsem také rád, že návrh rozpočtu se nám podařilo projednat s opozicí a vše se vydiskutovalo bez problémů, takže rozpočet prošel s daleko větší podporou, než je daná hlasy koalice.

 ,,Schválený rozpočet pro rok 2024 je vybalancovaný a proinvestiční.“