O své děti bojuje Ústečan Pavel Fajt již několik let se svou bývalou družkou a hlavně s úřady. Na základě soudního rozhodnutí a především návrhu orgánu sociálně–právní ochrany dětí ústeckého magistrátu úředníci před časem rozhodli, že o děti bude pečovat jejich matka Jaroslava.
V odůvodnění návrhu sociální pracovnice upozornily, že z jednání otce lze usuzovat na jeho psychickou labilitu a podle nich péče o děti hraničí s psychickým týráním dítěte.
Pavel Fajt se proto obrátil o pomoc na krajský úřad. „Chtěl jsem dokázat, že ústecké úřednice se spojily s mou bývalou družkou a chtěly docílit toho, abych o děti přišel,“ řekl otec.
Nyní zvažuje, že napadne předběžné opatření a zároveň chce podat stížnost i na soudkyni, která se případem zabývala. Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu v Ústí nad Labem Petr Severa připustil, že pracovnice sociálně–právní ochrany dětí nemají důkazy pro svá tvrzení.
„Pavel Fajt nebyl za celou dobu vyšetřen psychologem ani psychiatrem. Při opakovaných návštěvách u otce navíc odborníci nikdy nezjistili, že by dítě strádalo. V bytě bylo vždy uklizeno, dostatek potravin i čistého prádla. Pouze jednou bylo v místnosti zakouřeno,“ uvedl Severa.
Po prošetření celé věci se tak na doporučení pracovníků odboru rodinné politiky a rovnosti žen a mužů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bude případem dále zabývat pravděpodobně děčínský úřad.
Podle Kateřiny Příhodové, která je pověřená zastupování funkce ředitelky odboru rodinné politiky a rovnosti žen a mužů, to je kvůli vyloučení všech pracovníků ústeckého magistrátu, u nichž existují odůvodněné pochybnosti o jejich nepodjatosti při řešení tohoto případu.
„Krajský úřad správně postupoval, když vytknul chybný postup při podávání návrhu na vydání opatření soudu o odejmutí nezletilé Pavlíny z péče otce,“ podotkla Příhodová.
„Jsem šťastný, že se ukazuje, že ústecké úřednice a soudkyně pochybily. Jde mi jen o spravedlnost a jsem připraven bojovat o děti až do konce. I kdybych měl skončit u mezinárodního soudu,“ řekl Fajt, který s napětím čeká na jednání děčínských úředníků.