Vedoucí výzkumného týmu je ústecká archeoložka Marta Cvrková. Ta předpokládá, že zde objeví další nálezy, jež přispějí ke zmapování historie města. Lokalita patří mezi nejstarší obydlená místa ve městě.
„Teď provádíme zjišťovací sondování. Musíme vyjasnit, jak to pod asfaltem vypadá,“ vysvětlovala Cvrková. V minulosti zde bývala Zahradní ulice a škola. Na jejich zbytcích je vrstva navážky.
„Nikdo neví kolik. Bombardování většinou zasáhlo prvorepublikovou zástavbu. Z archívních záznamů víme, že vznikala na zástavbě původní. Lidé totiž své domy jen přestavovali či opravovali. Takže zde zůstalo původní rozparcelování, jež navezená suť konzervovala,“ řekla Cvrková.
Zajímavé nálezy očekává i ředitel ústeckého archívu Vladimír Kaiser. „Čekám víc než na Mírovém náměstí. Tato lokalita se rozkládá blíž centru raného středověkého Ústí,“ uvedl .
Původní hradiště totiž leželo zhruba mezi ulicemi Hradiště, Jircháře, Hrnčířská a Klášterní. „Na místě kostela sv. Vojtěcha stála kaple a románský kostelík,“ pokračoval Kaiser. Kostelík měl oltář umístěn na východní straně a vchod na západní, tedy jinak než dnes. „Okolo tohoto kostela lze očekávat nálezy hrobů s votivními dary. V minulosti tu již archeologové takové hroby našli,“ řekl Kaiser.
Okolo gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie Kaiser očekává nálezy kosterních zbytků, ale spíš z období mladšího. „Byl zde hřbitov, který obyvatelé využívali do 18. století,“ vysvětlil.
Nálezy z pravěku lze prý čekat také. „Ovšem v místech, kde nebyly kulturní vrstvy porušeny výstavbou sklepů ve středověku a novější době,“ dodal Kaiser.
Výzkum na místě staré tržnice byl zatím odsunut na neurčito. „Původní plány investor zmenšil, takže zde budeme zkoumat jen velmi malou část prostoru bývalé staré tržnice,“ dodala Cvrková.
Zároveň zde dnes začne s kontrolou i pyrotechnik, kvůli možným nálezům munice z druhé světové války.
Investor AM Development tu chce vybudovat obří komplex s obchody, restauracemi, multikinem, což jej přijde na 1, 7 miliardy korun. S přípravami začal již v květnu loňského roku.