V prvním bloku svého vystoupení se věnoval otázkám Evropské unie. Zdůraznil, že „ceny akcií“ České republiky budou v EU stoupat podle toho, jak se budeme chovat. „V roce 2009, v období od ledna do června, předsedáme Evropské radě. Staneme se teprve druhou z nových členských zemí, které bude patřit předsednictví v tomto hlavním řídícím orgánu EU,“ upozornil na důležitou skutečnost místopředseda vlády.

Vondra studenty informoval i o chystaném vládním kroku, kterým je schválení národního plánu na přijetí eura. V tuto chvíli je totiž jasné, že rok 2010 navržený za vlády sociální demokracie je nereálný. V další debatě se Alexandr Vondra dotkl i tolik diskutovaných radarů, přistoupení republiky k Šengenské dohodě a dalších témat.

„Jeho vystoupení bylo zajímavé, je jen škoda, že nebyl delší časový prostor k diskusi,“ poukázala studentka prvního ročníku Filozofické fakulty UJEP Hana Marešová na fakt, že vzhledem k pracovnímu programu se místopředseda vlády na půdě univerzity nezdržel tak dlouho, jak by si mladí lidé přáli.