Obchodně zábavní komplex se bude rozkládat kolem kostela se šikmou věží, přičemž právě on má podle investora být dominantou celé stavby.
„Ta je koncipována tak, aby kostel víc vynikl. Před ním bude nové Kostelní náměstí,“ řekl při prezentaci architekt společnosti Ján Makovník. Investici Multi Development podporuje město, firmě slíbilo prodat i potřebné pozemky.

Mimo jiné proto, že Multi Development na své náklady koupila a následně zdemolovala nevzhledný objekt nové tržnice, s nímž město mělo stejné plány. Ušetřilo tak přes 90 milionů korun, které firma do koupě a demolice dala. Nezanedbatelné je podle města i to, že že v novém centru najde pracovní přiležitost až 600 lidí.

V současné době na staveništi probíhá archeologický výzkum. Archeologové očekávají, že tu najdou významné nálezy, protože se zde nacházelo původní středověké městské centrum. Petr Hoffmann, technický ředitel Multi Development, přesto velké zdržení kvůli nim neočekává. „Měli by být s průzkumem hotovi do konce května,“ tvrdí.

Pokud podle něj nenastanou komplikace, dokončí firma Forum do podzimu. Slibuje tu nové obchody včetně supermarketu, restaurace, různé služby, a také multikino. Parkovací místa pro 700 aut budou zčásti v podzemí a zčásti na střeše. Celá investice přijde na 1,2 miliardy korun. Současně s Forem hodlá město dokončit rekonstrukci přilehlé Malé Hradební ulice. Obojí stavbaři proto budou postupovat po vzájemné dohodě. „Vše musí být sladěno , aby jedni druhým nepřekáželi,“ řekl náměstek primátora Jan Řeřicha.

S jednou ze svých největších investic, za 190 milionů korun, město začalo v březnu. Zhruba do července budou přeloženy inženýrské sítě a pak začne stavba nové vozovky. „Revfitalizace Malé hradebnbí ulice zahrnuje směrovou i výškovou úpravu komunikace, chodníků i zpevněných ploch v úseku od autobusového nádraží až k hotelu Palace.

Přibude zde i nová světelná křižovatka, nově bude řešen rovněž průjezd pod oblouky,“ poznamenal Řeřicha. Spolu budou Multi Development a město postupovat i při stavbě lanové dráhy mezi Forem a Větruší. I lanovka by se měla rozjet současně s otevřením Fora.